ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การอุทธรณ์การบล็อก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
#* การบล็อกคือการห้ามมิให้ผู้ใช้หรือช่วงไอพีหนึ่ง ๆ แก้ไขวิกิพีเดีย (แต่ยังสามารถอ่านเนื้อหาได้) การบล็อกใช้เพื่อป้องกันการใช้วิกิพีเดียในทางมิชอบ หรือใช้วิกิพีเดียในทางอื่นอันเป็นการขัดต่อนโยบายว่าด้วยการแก้ไขวิกิพีเดีย เมื่อการบล็อกสิ้นสุด จะไม่มีการบล็อกซ้ำอีกเว้นแต่ว่าหากเกิดปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อวิกิพีเดียอีก การบล็อกสามารถบล็อกได้ทั้งผู้ใช้ ไอพี และช่วงไอพี นอกจากนี้ยังมีการบล็อกอีกแบบที่เรียกว่า "การบล็อกอัตโนมัติ" (Autoblock) โดยระบบจะบล็อกช่วงไอพีบางช่วงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการใช้งาน ซึ่งการบล็อกอัตโนมัตินี้สามารถขอปลดบล็อกได้หากการบล็อกดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง
# จะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่มาเพื่ออุทธรณ์ ทำได้หรือไม่
#* '''ห้ามสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่ออุทธรณ์การบล็อกบัญชีผู้ใช้เดิม''' เพราะจะถือว่าเป็นการไม่สุจริตทุจริต การอุทธรณ์การบล็อกในชื่อผู้ใช้ของตนเอง (และยอมถูกบล็อกหากมีข้อสรุปว่าต้องทำเช่นนั้น) จะเป็นการสมควรกว่า วิกิพีเดียเคยมีกรณีที่ผู้ใช้ถูกบล็อกเป็นวันหรือเป็นเดือน แต่ยอมถูกบล็อกและกลับมาแก้ไขในทางสร้างสรรค์อยู่มาก เพราะการบล็อกแต่ละครั้งเมื่อจบแล้วก็คือจบเลย จะไม่มีการบล็อกซ้ำอีก อนึ่งคุณสามารถอุทธรณ์การบล็อกผ่านทางหน้าคุยกับผู้ใช้ (ซึ่งปกติจะไม่ถูกบล็อกเว้นแต่จะเกิดการใช้งานในทางที่ผิด) เว้นเสียแต่ว่าหากคุณถูกบล็อกมิให้แก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ด้วย '''การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อเลี่ยงบล็อกอาจส่งผลให้คุณถูกห้ามแก้ไขวิกิพีเดียเป็นเวลานานขึ้น หรือเป็นการถาวร'''
 
== การขอปลดบล็อก ==
148,275

การแก้ไข