ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| valign="top" |พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
|}
 
== การรับรองมาตรฐาน ==
'''สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง''' ได้รับการรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน โดย THE-ICE ได้มีหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ และผลการรับรองอยู่ในระดับดีเลิศ โดยจะมีผลรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 2018 - 2023
 
; สถาบันต่างประเทศ
 
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ซึ่งเป็นองค์กรที่ประเมินคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานในระดับสากล มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเรียนการสอนในสายการท่องเที่ยว การบริการ และการจัดงานและศิลปะการประกอบอาหารระดับโลก เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เริ่มก่อตั้งด้วยรัฐบาล ของประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วโลก 35 สมาชิก จาก 17 ประเทศ ซึ่งทางสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก แบบ Full Member Plus status<ref>https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/1810.html</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
206

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์