ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สมัครเข้าเป็นครูโรงเรียนอัสสัมชัญขณะอายุได้ 18 ปี เมื่อ พ.ศ. 2444 หลังจากนั้นอีกสองปีจึงเข้ารับราชการในกรมรถไฟหลวง กระทั่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนเจนรถรัฐ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2456
 
ปี พ.ศ. 2460 [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้โอนมาเป็นครูในกรมมหรสพพร้อมกับรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น '''หลวงเจนดุริยางค์''' เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 ซึ่งต่อได้โอนมาอยู่[[กรมศิลปากร]] ในตำแหน่งครูวงเครื่องสายฝรั่งหลวง และทำหน้าที่ผู้สอนวิชา[[ดนตรีสากล]]ให้[[สามัคยาจารยสมาคม]]และผลักดันให้วิชาขับร้อง (ด้วยโน้ต) เป็นวิชาเลือกในการสอบเลื่อนวิทยฐานะทั้งชุดของครูประถมและครูมัธยม
 
===วัยปลาย===
ผู้ใช้นิรนาม