ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| rowspan="3" |{{age in years and days|1932|6|28|1933|6|21}}
| rowspan="3" | -
| rowspan = 5"6" | [[ไฟล์:King Prajadhipok portrait photograph.jpg|center|100px]]<br>[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|- align="center"
| [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2|2]]
| bgcolor = "#F0E68C" | 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476<br><small>([[รัฐประหารในประเทศไทย มิถุนายน พ.ศ. 2476|รัฐประหาร]]และลาออก)</small>
|- align="center"
| rowspan = 56 | 2<br><small>(1-5)</small>
| rowspan = 56 | [[ไฟล์:Phraya_Pahol.jpg|center|100px]]
| rowspan = 56 | [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]]
| [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4|4]]
| 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476<br><small>(มติของผู้แทนราษฎรชั่วคราว)</small>
| 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476<br><small>(ลาออกและ[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2476|เลือกตั้งทั่วไป]])</small>
| rowspan="56" |{{age in years and days|1933|6|21|1938|12|16}}
| rowspan = 56 | [[คณะราษฎร]]
|- align="center"
| [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5|5]]
| 22 กันยายน พ.ศ. 2477<br><small>(ลาออกเนื่องจากสภาไม่อนุมัติสนธิสัญญาจำกัดยางของรัฐบาล)</small>
|- align="center"
| rowspan="2" | [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 6|6]]
| rowspan="2" | 22 กันยายน พ.ศ. 2477<br><small>(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1)</small>
| rowspan="2" | 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480<br><small>(ลาออกเนื่องจากกรณีกระทู้เรื่องขายที่ดินพระคลังข้างที่)</small>
| -
| rowspan = 11 | [[ไฟล์:King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg|center|100px]]<br>[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]]
|- align="center"
| [[คณะราษฎร]]
|- align="center"
| rowspan = 34 | 7<br><small>(1-3)</small>
| rowspan = 34 | [[ไฟล์:Pridi Banomyong-portrait.jpg|center|100px]]
| rowspan = 34 | [[ปรีดี พนมยงค์]]
| [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 15|15]]
| 24 มีนาคม พ.ศ. 2489<br><small>(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)</small>
| 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489<br><small>(ลาออกเนื่องจากประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489|รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489]])</small>
| rowspan="34" |{{age in years and days|1946|3|24|1946|8|23}}
| rowspan = 34 | [[คณะราษฎร]]
|- align="center"
| rowspan = "2" | -
| -
| rowspan = "2" | 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489<br><small>(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)</small>
| rowspan = "2" | 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489<br><small>(ลาออกเนื่องจาก[[การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]])</small>
|-
| rowspan = 5960 | [[ไฟล์:Bhumibol Adulyadej 2010-9-29 2 cropped.jpg|center|100px]]<br>[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
|- align="center"
| [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 16|16]]
| 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489<br><small>(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)</small>
| 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489<br><small>(ลาออกเนื่องจากถูกกล่าวหาจากกรณีเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่ 8)</small>
| rowspan = 59 | [[ไฟล์:Bhumibol Adulyadej 2010-9-29 2 cropped.jpg|center|100px]]<br>[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
|- align="center"
| rowspan = 2 | 8<br><small>(1-2)</small>
16,489

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์