ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อภิปรัชญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
5.ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นสาเหตุ
 
6.ปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์<br />
 
7.ปัญหาเกี่ยวกับพระเจ้า
<br />
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม