ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมธนารักษ์"

==== ด้านที่ราชพัสดุ ====
 
* สำนักกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
* กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
* กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
* กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
* สำนักกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
* สำนักกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
 
==== ด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ====
 
* สำนักกองบริหารเงินตรา
* สำนักกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินรัฐ
* สำนักกองกษาปณ์
 
==== ด้านบริหาร ====
*กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
* กองบริหารทรัพยากรบุคคล
* กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
* สำนักกองบริหารการคลัง
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* สำนักกองกฎหมาย
 
==== ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ====
 
* สำนักกองประเมินราคาทรัพย์สิน
* กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
 
==== หน่วยงานภายใต้กำกับดูแล ====
ผู้ใช้นิรนาม