ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตราเร็วของแสง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
การเดินทางข้ามเวลา (time travel)
 
การทดลองการเดินทางด้วยความเร็วแสง และ การย้อนเวลา ค้นพบทฎษฎีใหม่จาก Dr.wavekh เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสันนิฐว่าานการย้อนเวลาเป็นไปได้ แต่อาจมีปรากฏการ paradox หรือ ทฤษฎีความผิดปกติของห้วงเมเวลา เราคงเคยได้ยกันว่าตัวอย่างเช่น ถ้าเราย้อนเวลากลับไปฆ่าปู่หรือพ่อของเราใาในอดีตในในอดีต แล้วใครกันให้กำเนิดเราขึ้นมาเพื่อฆ่าคนเหล่านี้
 
มีทฤษฎีหนึ่ง บอกเราว่าหากสามารถสร้างยานพาหนะที่เร่งความเร็วจนมากกว่าแสง และควบคุมจุดตกกระทบของแสงก่อนที่จะถึงรูหนอนได้ นั่นไม่ใช่ปัญหาในการย้อนเวลา จากความผิดปกติของทฤษฎี paradox ข้างต้น คิดว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปแล้วกระแสของเวลาตามธรรมชาติจะทำให้เราและผู้กำเนิดไม่สามารถพบเจอกันได้เพราะเป็นมิติเวลาคู่ขนาดขนานที่ในโลกนั้นมีเรา แต่ไม่มีปู่หรือพ่ออยู่ กับอีกหนึ่งทฤษฏี เราอาจจะไปในมิติที่มีปู่หรือพ่อของเราแต่พวกเราไม่สามารถที่จะเห็นเราได้ด้วยธรรมชาติของกาลเวลาและอวกาศของแสงไม่สามารถทำให้ปู่หรือพ่อของเราและเราสัมผัสหรือจับต้องกันได้ และอีกหนึ่งทฤษฎีสุดท้าย เมื่อเราย้อนเวลากลับไปในมิตินั้นๆแล้ว เราและปู่หรือพ่อของเราสามารถมองเห็นกันได้ตามปกติทั่วไป 1ทฤษฎีแยก เราและปู่หรือพ่อของเราสามารถเจอกันได้พูดคุยกันได้แต่ไม่สามารถเข้าใกล้กันหรือสัมผัสกันได้ในรัศมีที่การเดินทางของแสงกั้นเอาไว้ 2 ทฤษฎีแยก เราและปู่หรือพ่อของเราสามารถเจอกันได้พูดคุยกันได้และสามารถเข้าใกล้หรือสัมผัสกันได้ แต่ไม่สามารถที่จะค่าค่าฆ่าพวกเขาได้
 
ทั้ง2ทฤษฎีนี้สร้างขึ้นมาจาก<u>'''ความคิดผม'''</u>เพื่อการป้องกันเหตุการผิดปกติของ paradox ที่ไม่สามารถเข้าใกล้กันได้นั้นอาจเป็นเพราะธรรมชาติมีปรากฏการต่อสู้กับปรากฏการ paradox อยู่แล้วนั่นเอง ในอีกทางหนึ่ง เราสามารถสัมผัสพวกเขาได้ แต่เมื่อไรที่สมองและร่างกายเราคิดเราิดและทำการฆ่าปู่หรือพ่อของตัวเองแล้วละก็ แสงของธรรมชาติจะส่งเรากลับสู่มิติปัจจุบันโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ paradox นั่นเอง
 
ทฤษฎีของ Dr.wavekh นายเศรษฐพงศ์ สงวนสุข
 
(ยังไม่มีการพิสูจน์ เป็นเพียงแค่ทฤษฎี)
 
== ภาพทั่วไป ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์