ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การหารด้วยศูนย์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มีแอปเปิล 10 ผล แบ่งให้คน 0 คน แล้วหาว่าจะสามารถแบ่งให้ "คน" ทั้งหมดคนละกี่ผล
(มีแอปเปิล 10 ผล แบ่งให้คน 0 คน แล้วหาว่าจะสามารถแบ่งให้ "คน" ทั้งหมดคนละกี่ผล)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
การหารในระดับพื้นฐานสามารถอธิบายได้ว่า เป็นการแบ่ง[[เซต]]ของวัตถุออกเป็นส่วนๆ ที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้ามี[[แอปเปิล]] 10 ผล และต้องการแบ่งให้คน 5 คนเป็นจำนวนเท่ากัน ดังนั้นแต่ละคนจะได้รับแอปเปิล <math>\textstyle\frac{10}{5}</math> = 2 ผล เป็นต้น
 
เราจะใช้ปัญหาเดียวกันนี้อธิบายการหารด้วยศูนย์ นั่นคือถ้าคุณมีแอปเปิล 10 ผล แล้วจะแบ่งให้คน คนละ 0 ผลคน แล้วหาว่าจะสามารถแบ่งให้ "คน" ได้ทั้งหมดคนละกี่คนผล การคำนวณเพื่อหาค่า <math>\textstyle\frac{10}{0}</math> จะกลับกลายเป็นไม่มีความหมาย เพราะตัวปัญหาเองก็ไม่มีความหมายเช่นกัน เพราะการแจกแอปเปิลให้ "คน" คนใด คนนั้นก็จะไม่ได้รับแอปเปิล (แจกให้คนละ 0 ผล) หรือสามารถแจกให้คนได้[[อนันต์]]เพราะแอปเปิลที่จะแจก ย่อมไม่มีวันหมด นี่เป็นเหตุผลที่เลขคณิตมูลฐานกำหนดให้การหารด้วยศูนย์ไม่มีความหมาย หรือไม่นิยาม
 
อีกทางหนึ่งที่สามารถใช้อธิบายการหารได้นั่นคือ[[การลบ]]ซ้ำกันไปเรื่อยๆ ซึ่งการหารด้วยวิธีนี้จะเป็นการลบตัวตั้งด้วยตัวหารหลายๆ ครั้งจนกว่าตัวตั้งจะมีค่าน้อยกว่าตัวหาร และอาจเหลือ[[เศษจากการหาร]]อยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น การหาร 13 ด้วย 5 เราสามารถนำ 5 ไปลบออกจาก 13 จำนวน 2 ครั้ง และจะเหลือเศษเท่ากับ 3 ซึ่งสามารถสรุปเป็น <math>\textstyle\frac{13}{5}</math> = 2 เศษ 3 แต่ในกรณีที่ตัวหารเป็น 0 ถึงแม้จะลบตัวตั้งไปถึงอนันต์ครั้ง ก็ยังไม่สามารถทำให้ตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวหารได้ ดังนั้นการหารด้วยศูนย์จึงไม่นิยาม
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์