ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยโสธราเถรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== พระประวัติ ==
=== พระชนม์ชีพช่วงต้น ===
ยโสธราเป็นพระราชธิดาใน[[พระเจ้าสุปปพุทธะ]]แห่งโกลิยะ<ref>{{cite web|url=http://members.tripod.com/~suttanta/khuddhaka/dhammapada/dha105.html |title=IX:12 King Suppabuddha blocks the Lord Buddha's path |publisher=Members.tripod.com |date=2000-08-13 }}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.tipitaka.net/tipitaka/dhp/verseload.php?verse=128 |title=Dhammapada Verse 128 Suppabuddhasakya Vatthu |publisher=Tipitaka.net }}</ref> กับพระนางอมิตาแห่งสักกะ มีพระเชษฐาพระองค์หนึ่งนามว่า[[พระเทวทัต]]<ref>{{cite journal | journal=Chung-Hwa Buddhist Journal|issue=17|date=2004| publisher=Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies|issn=1017-7132 |url=http://www.chibs.edu.tw/ch_html/chbj/17/chbj1709.htm | title=''In-laws of the Buddha as Depicted in Pāli Sources''| author=K.T.S. Sarao}}</ref><ref>{{cite web | url=http://www.palikanon.com/english/pali_names/s/suppabuddha.htm|title=Suppabuddha|work=Dictionary of Pali Names}}</ref> พระชนกเป็นพระราชโอรสใน[[พระเจ้าอัญชนะ]]แห่งโกลิยะ<ref>{{cite web|url=http://www.palikanon.com/english/pali_names/ku/koliyaa.htm |title=Koliyā |publisher=Palikanon.com }}</ref> ส่วนพระชนนีเป็นพระขนิษฐาของ[[พระเจ้าสุทโธทนะ]]แห่งสักกะ พระชนกและพระชนนีเป็นเครือญาติกัน สืบสันดานมาแต่[[พระเจ้าโอกกากราช]] (Okkākarāj)<ref name="ประตู">{{cite web|url= http://www.dharma-gateway.com/buddha/buddha-misc/bd-misc-16.htm |title= ศากยวงศ์ |author= พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ |date=|work= ประตูสู่ธรรม |publisher=|accessdate= 16 กรกฎาคม 2560}}</ref><ref name="พุทธะ">{{cite web|url= https://www.phuttha.com//พระพุทธเจ้า/ปฐมบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า/พระญาติฝ่ายพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา |title= พระญาติฝ่ายพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา |author=|date= 2553 |work= พุทธะ |publisher=|accessdate= 16 กรกฎาคม 2560}}</ref><ref name="พุทธะ1">{{cite web|url= https://www.phuttha.com//พระพุทธเจ้า/ปฐมบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า/แคว้นสักกะและศากยวงศ์ |title= แคว้นสักกะและศากยวงศ์ |author=|date= 2553 |work= พุทธะ |publisher=|accessdate= 17 กรกฎาคม 2560}}</ref> โดยตระกูลสักกะและโกลิยะจะสมรสกันระหว่างสองตระกูลเท่านั้น<ref>[https://web.archive.org/web/20070209234644/http://www.vri.dhamma.org/publications/webversion/english/sakyakol.html Why was the Sakyan Republic Destroyed? by S. N. Goenka] (Translation and adaptation of a Hindi article by [[S. N. Goenka]] published by the Vipassana Research Institute in December 2003, archived)</ref> ดอนัลด์ เอส. โลเปซ (Donald S. Lopez) ศาสตราจารย์ด้านพุทธศาสนาและทิเบตศึกษา และริชาร์ด เอฟ. กอมบริช (Richard F. Gombrich) นักภารตวิทยาและนักวิชาการด้านภาษาบาลี-สันสกฤตและพุทธศึกษา อธิบายว่าช่วงเวลานั้นอิทธิพลของ[[พระเวท]]ไม่น่าจะเข้าถึงแคว้นทั้งสอง รวมทั้งการเสกสมรสในหมู่เครือญาตินั้นเป็นเรื่องต้องห้ามของสังคม[[อารยัน]] ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าตระกูลทั้งสองนี้อาจมิได้สืบเชื้อสายชาวอารยัน<ref name="ศิลปะ">{{cite web|url= https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_289 |title= พุทธประวัตินอกกระแส (ในไทย): “สิทธัตถะ” เกิดในสังคมแบบชนเผ่า ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ |author= อดิเทพ พันธ์ทอง |date= 20 พฤษภาคม 2559 |work= ศิลปวัฒนธรรม |publisher=|accessdate= 17 กรกฎาคม 2560}}</ref>
 
ยโสธราเป็นหนึ่งในเจ็ดมนุษย์ สัตว์ และสิ่งของที่เกิดวันเดียวกับ[[สิทธัตถะ โคตมะ]]เรียกว่าสหชาติ 7 ได้แก่ นางยโสธราหรือพิมพา [[พระอานนท์]] นาย[[ฉันนะ]] อำมาตย์[[กาฬุทายี]] [[ม้ากัณฑกะ]] ต้น[[พระศรีมหาโพธิ์]] และขุมทรัพย์ทั้งสี่<ref>{{cite web|url= http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/buddhist16.htm |title= เกิดเหตุอันอัศจรรย์ เกิดสหชาติทั้ง 7 ในกาลประสูติมีอะไรบ้าง |author=|date= |work= วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล |publisher=|accessdate= 2 มิถุนายน 2562}}</ref><ref>{{cite web|url= https://www.phuttha.com//พระพุทธเจ้า/ประสูติ/สหชาติทั้ง-๗ |title= สหชาติทั้ง ๗ |author=|date= 18 ธันวาคม 2552 |work= พุทธะ |publisher=|accessdate= 2 มิถุนายน 2562}}</ref>
 
กล่าวกันว่ายโสธรามีพระสิริโฉมงดงาม มีพระสรีระและผิวพรรณงามดุจทองคำชั้นดีที่สุดจึงมีพระนามว่า'''ภัททากัจจานา''' แม้เจ้าหญิงรูปนันทาซึ่งเป็นพระญาติจะทรงงามจนได้สมญาว่าชนบทกัลยาณี ก็ยังงามไม่เทียมเท่า<ref name="ประตู1">{{cite web|url= http://www.dharma-gateway.com/bhikunee/pra-phatta-kajana.htm |title= ประวัติพระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคผู้ได้บรรลุอภิญญาใหญ่ |author=|date=|work= ประตูสู่ธรรม |publisher=|accessdate= 2 มิถุนายน 2562}}</ref>
 
=== เสกสมรส ===
[[ไฟล์:The newly married couple, Princess Yasodhara and Bodhisatta Wellcome L0030759.jpg|thumb|right|ภาพพระราชพิธีเสกสมรส ศิลปะพม่า]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์