ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมิสซังจันทบุรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[ภาพ:Thailand Diocese Chanthaburi.png|thumb|right|อาณาเขตมัสซังมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี]]
'''เขตมิสซังจันทบุรี'''<ref>[http://www.dra.go.th/module/attach_media/sheet6620090402112315.pdf เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161]</ref> เป็น[[มุขมณฑล]][[โรมันคาทอลิกในประเทศไทย]]ในภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (ยกเว้น อำเภอบ้านนา) ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว มี[[อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล]] เป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซัง [[มุขนายกมิสซัง]]โรมันคาทอลิกจันทบุรีองค์ปัจจุบันคือ [[สิริพงษ์ จรัสศรี|พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี]]
 
'''สำนักมิสซังคาทอลิกจันทบุรี''' ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 21/3 หมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ [[อำเภอศรีราชา]] [[จังหวัดชลบุรี]]
 
== ประวัติ ==
มิสซังจันทบุรีแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ[[มิสซังกรุงเทพฯ]] ได้แยกเป็นมิสซังใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1944 มีชื่อว่ามิสซังจันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 34,000 ตร.กม. รวม 7 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี สำหรับ จังหวัดฉะเชิงเทราฝั่งขวาของแม้น้ำบางปะกงเป็นของมิสซังกรุงเทพฯ และที่จังหวัดนครนายก อำเภอบ้านนาเป็นของมิสซังกรุงเทพฯ <br>
 
พระคุณเจ้าเรอเน แปร์รอส ได้ทำการอภิเษก คุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง เป็นพระสังฆราช มุขนายกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 ที่[[โบสถ์คาทอลิกนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่]] ทั้งนี้เพราะพระคุณเจ้าเรอเน แปร์รอส ได้เป็นผู้อบรมพระคุณเจ้าแจง เกิดสว่าง ตั้งแต่สมัยเป็นเณรใหญ่ และได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์บาทหลวงจากพระคุณเจ้าเอง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1910 พระคุณเจ้าแจง เกิดสว่าง เป็นพระสังฆราชมุขนายกชาวไทยองค์แรกของประเทศไทย และมีพระสงฆ์บาทหลวงจำนวน 16 องค์ เป็นผู้ร่วมงานที่เป็นคนไทยทั้งหมด <ref>http://www.chandiocese.org/main/history.htm</ref>
 
== มุขนายกมิสซังจันทบุรี ==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง|2}}
 
 
{{คาทอลิกไทย}}

รายการนำทางไซต์