ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การศึกษา ==
ในระดับประถม (รุ่นที่ 10) และมัธยมที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จากนั้นจึงติดตามครอบครัวซึ่งบิดารับราชการเป็นเอกอัครราชทูต จึงได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ณ โรงเรียนเตรียมทหารคิงส์ [[ประเทศออสเตรเลีย]] โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ และปริญญาโททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) จาก Brigham Young University [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] และภายหลังเข้ารับราชการแล้ว ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดย ไจก้า เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่นเปรียบเทียบ (History of Comparative Studies of Siam-Japan) โดยทุน JICA ณ Sophia University และ Osaka University [[ประเทศญี่ปุ่น]] และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐอเมริกากับนานาประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผ่านการศึกษาหลักสูตร อาทิ หลักสูตรนักบริหารกระทรวงมหาดไทยระดับกลาง หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง จาก[[วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ]] และหลักสูตร[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] (วปอ.รุ่น 2550)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์