ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

*ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ (30 เมษายน พ.ศ. 2562<ref name=":0"></ref> – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
*เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี (28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562<ref name=":10"/> – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
*สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ (20 ตุลาคม พ.ศ. 2562<ref name="fall" /> – ปัจจุบัน)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์<ref>{{Dead link|date=ตุลาคม 2562}}</ref> ===
37

การแก้ไข