ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
คุณหญิงรังษีนภดล ยุคล มีนามเดิมว่า '''หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล''' ประสูติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2480 มีเจ้าพี่น้องร่วมพระบิดา-มารดาสององค์ ได้แก่
 
* ท่านผู้หญิง[[พันธุ์สวลี กิติยากร]] (ท่านหญิงปิ๋ม) พระมารดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ]]
* [[หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล]] (ท่านชายกบ)
 
หม่อมเจ้ารังษีนภดลทรงเข้าศึกษาที่[[โรงเรียนราชินี]]จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงไปศึกษาต่อที่เมือง[[เมืองโลซาน]] [[ประเทศสวิตเซอร์แลนด์]] นอกจากวิชาสามัญแล้วหม่อมเจ้ารังษีนภดลยังได้ทรงศึกษาด้านการ[[กีฬา]]และด้านภาษา มีปรีชาด้านการกีฬาหลายชนิด เช่น [[ขี่ม้า]] [[เทนนิส]] [[ว่ายน้ำ]]
 
หม่อมเจ้ารังษีนภดล ษีนภดลทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับหม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2499<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/059/2125.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๒/๒๔๙๙ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ (หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล)], เล่ม ๗๓73, ตอน ๕๙59 ง, ๓๑31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙2499 หน้า ๒๑๒๕ 2125</ref> โดยมีบุตร-ธิดาสี่คน ได้แก่
 
# สายฝน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2499)
# ดุลสิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เกิด 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500)
# รังษิดล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เกิด 16 ธันวาคม พ.ศ. 2502)
# ตรรค สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2506)
 
ต่อมาได้สมรสใหม่กับนายแพทย์วิเชียร ตระกูลสิน
 
คุณหญิงรังษีนภดล ษีนภดลถึงชีพิตักษัยด้วยโรคหทัยวายเฉียบพลัน ในเมื่อเวลา 20.00 น.นาฬิกา ของวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สิริชันษา 79 ปี [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศโถประกอบเกียรติยศศพ ณ ศาลากวีนีรมิต [[วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร]] และในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถพระวรราชาทินัดดามาตุ]] โปรดให้[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ([[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา]]) เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
 
== ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ ==
5,605

การแก้ไข