ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทย ==
ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/080/1376.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๒๙ ราย)]</ref>
 
# พลโท [[ถนอม กิตติขจร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# นาย[[พจน์ สารสิน]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ [[กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# นาย[[วิบูลย์ ธรรมบุตร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลโท [[ประภาส จารุเสถียร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ([[สิทธิ จุณณานนท์]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# หม่อมหลวง[[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# หม่อมหลวง[[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# นาย[[สุกิจ นิมมานเหมินท์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เศรษฐการ
# นาย[[วิบูลย์ ธรรมบุตร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[เฉลิม พรมมาศ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# พลเอก [[หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลโท [[เจียม ญาโนทัย]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[วิสูตร อรรถยุกติ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# พลตรี [[กฤช ปุณณกันต์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# พลตรี [[พงษ์ ปุณณกันต์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลเรือตรี [[จรูญ เฉลิมเตียรณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลตรี [[เผชิญ นิมิบุตร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลโท [[จิตติ นาวีเสถียร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# พลตรี [[ชลอ จารุกลัส]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[สงวน จันทรสาขา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
58,604

การแก้ไข