ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| linelength = {{km to mi|575|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} (กรุงเทพฯ–อุบลราชธานี)<br/>{{km to mi|627.5|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} (กรุงเทพฯ–หนองคาย)
| notrack = 1
| gauge = [[ราง 1 เมตร]] ทางเดี่ยว<br/>{{เทาเล็ก|(ถนนจิระ–อุบลราชธานี, ขอนแก่น–หนองคาย, แก่งคอย–บัวใหญ่)}}<br/>[[ราง 1 เมตร]] ทางคู่<br/>{{เทาเล็ก|(เปิดให้บริการ: บ้านภาชี–มาบกะเบา, ถนนจิระ–ขอนแก่น)}}<br/>{{เทาเล็ก|(กำลังก่อสร้าง: มาบกะเบา–ถนนจิระ–ขอนแก่นระ)}}
| old gauge =
| minradius =
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์