ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ร้อยตรี โชคดี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
<center><span style="font-family: 'TH SarabunNew', 'TH SarabunPSK', 'TH Sarabun New', 'TH Sarabun PSK'; font-size: 23pt;">'''สถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ประจำวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563'''</span></center>
{| width="74%" cellpadding="3" cellspacing="3" style="border-style:solid; border-width:2px; border-color: #BF0A30; table-layout:fixed"
| style="vertical-align:top; padding: 0; margin:0;" |
!ติดเชื้อเพิ่ม
|-
|2022,157513 ราย
|{{green|60 ราย}}
|1,771978 ราย
|{{green|120103 ราย}}
|}
 
!รักษาหายเพิ่ม
|-
|1219 ราย
|{{green|24 ราย}}
|416581 ราย
|{{green|21576 ราย}}
|}
|}

รายการนำทางไซต์