ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
# [[สมภพ โหตระกิตย์|นายสมภพ โหตระกิตย์]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# [[บุญเรือน บัวจรูญ|พลโท บุญเรือน บัวจรูญ]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# [[สมพร บุญยคุปต์บุณยคุปต์|นายสมพร บุญยคุปต์บุณยคุปต์]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# [[เล็ก แนวมาลี|พลเอก เล็ก แนวมาลี]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# [[ถวิล รายนานนท์|พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
56,705

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์