ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มอาการมาร์แฟน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
ประมาณ 1 ใน 5,000 ถึง 10,000 คนจะป่วยเป็นกลุ่มอาการมาร์แฟน<ref name=PMID18506019>{{cite journal |vauthors=Keane MG, Pyeritz RE |title=Medical management of Marfan syndrome |journal=Circulation |volume=117 |issue=21 |pages=2802–13 |year=2008 |pmid=18506019 |doi=10.1161/CIRCULATIONAHA.107.693523 |url=http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/117/21/2802 |quote=estimated prevalence of 1 case per 3000 to 5000 individuals |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100131061945/http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/117/21/2802 |archivedate=2010-01-31 |df= }}</ref> อัตราการพบในเพศชายและหญิงมีเท่ากัน<ref name=NORD2017/> กลุ่มอาการมาร์แฟนตั้งชื่อตาม[[อ็องตวน มาร์ฟอง]] กุมารแพทย์ชาวฝรั่งเศสที่บรรยายถึงกลุ่มอาการนี้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1896<ref name="Marfan1896">{{cite journal|author=Marfan, Antoine|year=1896|title=Un cas de déformation congénitale des quartre membres, plus prononcée aux extrémitiés, caractérisée par l'allongement des os avec un certain degré d'amincissement [A case of congenital deformation of the four limbs, more pronounced at the extremities, characterized by elongation of the bones with some degree of thinning]|journal=Bulletins et memoires de la Société medicale des hôspitaux de Paris|issue=3rd series|volume=13|pages=220–226|language=fr}}</ref>
 
== โรงพยาบาลในประเทศไทยที่ชำนาญในการวินิจฉัยและดูแลรักษากลุ่มอาการมาร์แฟน ==
=== สำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ===
* รามาธิบดี อายุรศาสตร์
* ศิริราช อายุรศาสตร์
* พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม
 
=== สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 13 ปี ===
* คลินิกกุมารเวชศาสตร์ รามาธิบดี
* คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ศิริราช
* คลินิกกุมารเวชศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
* คลินิกกุมารเวชศาสตร์จุฬา
* รพ.เด็ก
 
== นักกีฬากับมาร์แฟน ==
111

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์