ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ===
{{ม.จ.ก.ฝ่ายหน้า|2486}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/049/2919_1.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] หน้า ๒๙๒๐ เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๙, ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖</ref>
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2482}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/049/2919_1.PDF เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] หน้า ๑๘๐๓ เล่ม ๕๖, ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒</ref>
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า}}
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.|2483}}<ref>ราชกิจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/D/1824_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]เล่ม 57 หน้า 1725</ref>
1,803

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์