ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคก้าวไกล"

เพิ่มขึ้น 1,001 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ปรับปรุงเนื้อหาครั้งใหญ่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ปรับปรุงเนื้อหาครั้งใหญ่)
}}
 
'''พรรคก้าวไกล''' พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในชื่อว่า '''พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย''' มีนาย ศักดิ์ชาย พรหมโท และนางสาว สมพร ศรีมหาพรหม เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก โดยมีที่ทำการพรรคแห่งแรกอยู่ที่ ๒๙29/2 หมู่ ๑๔14 ตำบลหนองนาคำ [[อำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] พร้อมกับคำขวัญพรรคว่า "ร่วมพัฒนา พาชาติพ้นวิกฤต พิชิตภัยคอร์รัปชั่น ยึดมั่นความเป็นไทย" <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/D/063/33.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย] </ref>
 
ต่อมาในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายศักดิ์ชายได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ โดยได้แต่งตั้งนาย สราวุฒิ สิงหกลางพล รองหัวหน้าพรรครักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรค<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/013/92.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย] </ref> ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 9 คนแทนชุดเดิมที่รักษาการอยู่ก่อนหน้านั้นในที่ประชุมมีมติเลือกนาย ธนพล พลเยี่ยม และนาย อังกูร ไผ่แก้ว เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ พร้อมกับประกาศใช้ข้อบังคับพรรคฉบับใหม่แทนฉบับเดิมโดยได้ย้ายที่ทำการพรรคจากสถานที่เดิมมาอยู่ที่ ๓๑31/๑๐๗107 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2 แยก ๑๕15 [[ถนนงามวงศ์วาน]] [[แขวงทุ่งสองห้อง]] [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]] และเปลี่ยนคำขวัญของพรรคเป็น "ร่วมพัฒนา นำประชาให้หลุดพ้น ทำค่าของคนให้เท่าเทียม"<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/072/T_0188.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย] </ref>
 
ต่อมานายธนพลได้ลาออกจากตำแหน่งเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือทั้ง 8 คนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/071/T_0090.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย] </ref> ต่อมาพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/๒๕๖๒2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อพรรคจาก พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย เป็น '''พรรคผึ้งหลวง''' พร้อมกับประกาศใช้ข้อบังคับพรรคฉบับใหม่แทนฉบับเดิมโดยได้ย้ายที่ทำการพรรคจากที่เดิมไปอยู่ที่ ๑๖๘168/9 หมู่ ๑๒12 ตำบลนางั่ว [[อำเภอเมืองเพชรบูรณ์]] [[จังหวัดเพชรบูรณ์]] รวมถึงเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเดิมจำนวน 10 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย ก้องภพ วังสุนทร และนายวิรุฬห์ ชลหาญ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนคำขวัญพรรคใหม่เป็น "พลิกประวัติศาสตร์ พลิกงบพัฒนา ๙๐90% สู่หมู่บ้าน/ชุมชน"<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/042/T_0133.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคผึ้งหลวง (ชื่อเดิมพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย)] </ref>
 
ต่อมาในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายวิรุฬห์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและเลขาธิการพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเหลือทั้งสิ้น 9 คน<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/077/T_0067.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคผึ้งหลวง] </ref>พรรคผึ้งหลวงจึงจัดประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ครั้งที่ 2/๒๕๖๒2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสาขาพรรคผึ้งหลวง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่ ที่ประชุมมีมติเลือกนาย เจษฎา พรหมดี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/013/T_0081.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคผึ้งหลวง] </ref>
 
หลังจากนั้นในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พรรคผึ้งหลวงได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/๒๕๖๒2562 ที่ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยก่อนการลงมตินายก้องภพซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคผึ้งหลวงได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่ยังคงเป็นสมาชิกพรรคอยู่ และที่ประชุมมีมติเลือกนาย ธนพล พลเยี่ยม และนาย อังกูร ไผ่แก้ว ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคสมัยที่ 2 พร้อมกับเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคกลับไปเป็น '''พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย''' อีกครั้ง และได้ย้ายที่ทำการพรรคกลับไปยังที่ทำการพรรคเดิมในสมัยที่นายธนพลเป็นหัวหน้าพรรคสมัยที่ 1 โดยมีสถานที่ติดต่อชั่วคราวอยู่ที่ 757/14 หมู่บ้านมิตรภาพ ถนนอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช [[เขตสวนหลวง]] [[กรุงเทพมหานคร]] <ref> [https://www.isranews.org/isranews-scoop/86228-isranewss-86228.html ก่อน ส.ส.ส้มเทกโอเวอร์? ใครเป็นใคร-ทำความรู้จัก'พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย-ผึ้งหลวง'] </ref>
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 พรรคร่วมพัฒนาชาติไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/๒๕๖๓2563 เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค ชื่อพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น '''พรรคก้าวไกล''' พร้อมกับประกาศใช้ข้อบังคับพรรคก้าวไกลแทนข้อบังคับพรรคผึ้งหลวง และที่ประชุมพรรคมีมติเลือกนาย ราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ และนาง ปีใหม่ รัฐวงษา เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ แต่กลางเดือนกุมภาพันธ์นายราเชนธร์ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน ทำให้นางปีใหม่ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคต้องรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรค
 
โดยพรรคก้าวไกลได้ปรากฏเป็นข่าวว่าเป็นพรรคการเมืองที่ ส.ส. จำนวน 55 คนของอดีต [[พรรคอนาคตใหม่]] ที่นำโดยนาย [[พิธา ลิ้มเจริญรัตน์]] เตรียมย้ายเข้ามาสังกัด เพราะก่อนหน้าที่จะมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ไม่นาน นางปีใหม่ซึ่งเคยร่วมชุมนุมทำกิจกรรมทางการเมืองกับนาย [[รังสิมันต์ โรม]] 1 ใน 55 ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ได้เข้ามานั่งบริหารพรรคก้าวไกลในตำแหน่งเลขาธิการพรรค
 
และในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 [[พิธา ลิ้มเจริญรัตน์]] ก็ได้แถลงข่าวนำ ส.ส. ทั้ง 55 คนของอดีตพรรคอนาคตใหม่เข้าสังกัดพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการ และที่ประชุมได้เลือกให้พิธารักษาการหัวหน้าพรรคชั่วคราว และแต่งตั้ง[[วิโรจน์ ลักขณาอดิศร]] รักษาการโฆษกพรรค และทุกคนจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ถัดไป
 
== การเลือกตั้ง ==
| ปีใหม่ รัฐวงษา (รักษาการ)
| กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 8 มีนาคม พ.ศ. 2563
| ปัจจุบัน
|-
| -
|[[พิธา ลิ้มเจริญรัตน์]] (รักษาการ)
|8 มีนาคม พ.ศ. 2563
| ปัจจุบัน
|-
|}
| ปีใหม่ รัฐวงษา
| 19 มกราคม พ.ศ 2563
| 8 มีนาคม พ.ศ. 2563
| ปัจจุบัน
|-
| -
|ชัยธวัช ตุลาธน (รักษาการ)
|8 มีนาคม พ.ศ. 2563
| ปัจจุบัน
|-
|}
9,891

การแก้ไข