ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|4= 4. [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]
|5= 5. หม่อมหลวงใหญ่ ดิศกุล
|6= 6. [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินกำแพงเพชรอัครโยธิน]]
|7= 7. [[เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่]]
|8= 8. (=24.) [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
5,455

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์