ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== กิจกรรมอื่น ๆ ===
ดำรงตำแหน่งกรรมการในมูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ เช่น ประธานมูลนิธิดำรงราชานุภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]], กรรมการมูลนิธิบุรฉัตรมูลนิธิ, กรรมการอำนวยการ[[วชิราวุธวิทยาลัย]]ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน, ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาวชิราวุธวิทยาลัยด้านการบริหาร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 – 2560, ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
==ครอบครัว==
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศสมรสกับพันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่
 
* หม่อมหลวงอรดิศ สมรสกับวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่
**สนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
**ภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
* หม่อมหลวงพลอยนภัส สมรสกับอภิชาต ลีนุตพงษ์ มีบุตรคนเดียว คือ
**ธีทัต ลีนุตพงษ์
* หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ สมรสกับจิรวรรณ (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีธิดาคนเดียว คือ
**กวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
5,397

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์