ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพบกเยอรมัน (จักรวรรดิเยอรมัน)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ==
เมื่อ[[ราชอาณาจักรปรัสเซีย]]เป็นแกนนำจัดตั้ง[[สมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ]] สนธิสัญญาได้กำหนดกองกำลังของสมาพันธ์เป็นสองเหล่าทัพชื่อว่า ''[[กองทัพบกสมาพันธ์]]'' (Bundesheer) และ ''[[กองทัพเรือสมาพันธ์]]'' (Bundesmarine) รัฐต่างๆต้องส่งมอบอำนาจทางทหารรวมถึงยุทธปัจจัยต่างๆให้แก่กองทัพปรัสเซียในยามศึกสงคราม เมื่อ[[สงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย]]ปะทุขึ้นในปีค.ศ. 1870 นอกจากรัฐร่วมสมาพันธ์จะต้องเข้าร่วมสงครามด้วยแล้ว ยังได้ดึงเอารัฐอื่นนอกสมาพันธ์เข้ามาร่วมสงครามด้วย นั่นได้แก่ บาวาเรีย, เวือร์ทเทิมแบร์ค และบาเดิน
 
ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญจักรวรรดิเยอรมันถูกร่างขึ้นในปีค.ศ. 1871 ก็ได้สถาปนากองทัพบกที่ชื่อว่า ''ไรชส์แฮร์'' (Reichsheer) ขึ้นมา รัฐอื่นในจักรวรรดิต้องส่งมอบอำนาจบัญชากองทหารของตนให้แก่[[กองทัพปรัสเซีย]] มีเพียงทหารของบาวาเรีย, ซัคเซิน และเวือร์ทเทิมแบร์ค เท่านั้นที่มีสถานะเป็นกึ่งอิสระ รัฐทั้งสี่แห่งอย่างปรัสเซีย, บาวาเรีย, ซัคเซิน และเวือร์ทเทิมแบร์ค ต่างมีเสนาบดีการสงครามเป็นของตน อย่างไรก็ตาม หลังปีค.ศ. 1871 คำว่าไรชส์แฮร์ก็ไม่ได้รับความนิยมในเอกสารราชการ แต่ไปนิยมใช้คำว่า ''กองทัพบกเยอรมัน'' (Deutsches Heer) แทน
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์