ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาญี่ปุ่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
นักคิดในยุคเมจิตอนต้นสนับสนุนคุณค่าของแนวคิดการสว่างวาบทางปัญญาของอังกฤษที่ได้มาจากภาคประชาสังคมตะวันตก พวกเขาพยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์[[อำนาจหน้าที่]]ดั้งเดิมของญี่ปุ่นและ[[ระบบเจ้าขุนมูลนาย]] อย่างไรก็ตามพวกเขามีความประสานกลมกลืนของรัฐบาลและยอมรับ[[ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ |ความเป็นสมัยใหม่]]จากเบื้องบนโดยปราศจากความรุนแรง ในปี 1873 [[ Mori Arinori |โมริ อะริโนริ]] ได้ก่อตั้ง [[ Meirokusha |เมโระกุชา]] มีสมาชิกที่รวมตัวกันในสมาพันธ์วัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่มีความสำคัญ การจับลักษณะของมนุษย์ในทางปฏิบัติ และการสันนิษฐานรูปแบบของรัฐบาลที่ยอมรับเงื่อนไขของรัฐชาติในอุดมคติ โมริ อะริโนริ สนับสนุน[[การศึกษา]]ระดับชาติในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ [[ นิชิอามาเนะ |นิชิ อะมะเนะ]] รับรองพฤติกรรมของมนุษย์ตามความสนใจ [[ คาโตฮิโรยูกิ |คะโต ฮิโรยูคิ]] นำ[[สิทธิธรรมชาติและสิทธิทางกฎหมาย|สิทธิตามธรรมชาติ]] ออกไปภายใต้อิทธิพลของ[[ ลัทธิสังคมนิยม |ลัทธิดาร์วินนิยมทางสังคม]] และสนับสนุนการอยู่รอดที่เหมาะสมที่สุด
 
[[ ฟุกุซาวะยูกิจิ |ฟูกูซะวะ ยูกิชิ]] เป็นผู้นำแนวคิด[[ประโยชน์นิยม]]แบบอังกฤษมาให้ญี่ปุ่นและสนับสนุน[[สิทธิธรรมชาติและสิทธิทางกฎหมาย|สิทธิทางธรรมชาติ]] โดยสันนิษฐานว่าสวรรค์ได้มอบ[[สิทธิมนุษยชน]]มาให้เรา เขาเห็นว่าการพัฒนา[[อารยธรรม]]เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ และสันนิษฐานว่า[[เอกราช|อิสรภาพ]]ของคน ๆ หนึ่งนำไปสู่เสรีภาพของประเทศใดประเทศหนึ่ง <ref>''Encouragement of learning'' (1872–76) and ''An outline of a theory of civilization (1875)''</ref> ฟูกูซะวะคิดว่า[[รัฐบาล]]เป็นไปเพื่อ "ความสะดวกสบาย" และรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม เขาบอกว่าไม่มีรูปแบบของรัฐบาลในอุดมคติ นอกจากนี้เขายืนยันว่าญี่ปุ่นควรจะเข้าร่วมกับประเทศในภาคพื้นทวีปเพื่อต่อต้านประเทศ[[มหาอำนาจ]] <ref>[[Datsu-A Ron]]</ref>
 
ในขณะที่สมาชิกของ[[ Meirokusha |เมโระ คุชะ]] ที่สนับสนุนการประสานกลมกลืนของรัฐบาลและประชาชน นักคิด[[ประชาธิปไตย]] ได้ซึมซับแนวคิดเรื่อง[[สิทธิ]]ของกลุ่มหัวรุนแรงจากฝรั่งเศส และพวกเขาได้สนับสนุนการต่อต้านและการปฏิวัติระดับชาติด้วยวาจาซึ่งต่อต้านระบอบ[[ เมจิคณาธิปไตย |คณาธิปไตยแบบเมจิ]] หลังจาก[[กบฏซัตสึมะ|เหตุการณ์กบฏซัทสึมะ]] ในปี 1874 [[ Itagaki Taisuke |อิทะงะคิ ไทสึเกะ]] ได้เสนอการจัดตั้ง[[สภานิติบัญญัติ]]การเลือกตั้งซึ่งแพร่กระจายไปทั่วประเทศในฐานะที่เป็น[[ เสรีภาพและการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของประชาชน |การเคลื่อนไหวทางเสรีภาพและสิทธิของประชาชน]] [[ Ueki Emori |อุเอะคิ เอะโมริ]] ช่วยอิทะงะคิ และเขาได้ยกร่างเกี่ยวกับกลุ่มหัวรุนแรง [[ Nakae Chōmin |นะคะเอะ โชมิน]] ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก[[ฌ็อง-ฌัก รูโซ|รุสโซ]] ได้โต้แย้งสำหรับแนวคิด[[อำนาจอธิปไตย]]ของ[[อำนาจอธิปไตย|ประชาชน]] และ [[ เสรีภาพทางการเมือง |เสรีภาพทางการเมือง]]ของปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ตามในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของญี่ปุ่น เขาได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ|ระบอบรัฐสภา]]และเห็นว่า[[รัฐธรรมนูญเมจิ|รัฐธรรมนูญเมจิของราชวงศ์อิมพีเรียล]]ควรจะค่อยๆปรับปรุงปฏิรูปโดย[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ญี่ปุ่น)|สภานิติบัญญัติแห่งชาติญี่ปุ่น]]
จากยุคเมจิตอนปลายไปจนถึง[[ยุคไทโช]] แนวโน้มทาง[[ประชาธิปไตย]] ได้แพร่กระจายจนเป็นฉากหลังของ[[ จิตสำนึกทางการเมือง |จิตสำนึกทางการเมือง]]ของชนชั้นกลาง ปัจจุบันนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อปกป้อง [[รัฐธรรมนูญ]] และ[[ การเลือกตั้งโดยตรง |การเลือกตั้งทางตรง]] [[ โยชิโนะซาคุสะ |โยะชิโนะ ซะคุโซ]] โต้เถียงกับคณะรัฐมนตรี พรรคการเมืองและการเลือกตั้งทางตรง เขาไม่ได้ไล่ตามอย่างลึกซึ้งว่าใครเป็นรัฎฐาธิปัตย์ แต่เขายืนยันว่าเป้าหมายทางการเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อความสุขของประชาชนและการตัดสินใจทางการเมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อความตั้งใจของประชาชน [[ Minobe Tatsukichi |มิโนะเบะ ทะสึคิชิ]] ตีความว่ารัฏฐาธิปัตย์ไม่ใช่[[จักรพรรดิ]] แต่เป็น[[รัฐ]] ตามที่ระบุไว้จักรพรรดิพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรง[[อำนาจ|พลังอำนาจ]]ของเขาในฐานะสัญลักษณ์ที่สูงที่สุดภายใต้[[รัฐธรรมนูญเมจิ]] แม้ว่าทฤษฏีของเขาจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระยะแรก แต่เขาก็ถูกปราบปรามทางการเมืองโดยกองทัพและกลุ่มฝ่ายขวาในเวลาต่อมา
 
ในปี 1911 [[ Hiratsuka Raichō |ฮิระทสึกะ ไรโช]] ได้ก่อตั้ง [[ วารสารวิชาการ |Seitosha]] เธอได้ปลุกระดมสิทธิสตรีของตัวเองและพัฒนา [[ ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี |ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี]] ในขณะที่ [[อากิโกะ โยซาโนะ|โยซาโนะ อากิโกะ]] ได้ปฏิเสธความแตกต่างทาง[[สถานะเพศ|เพศ]] ไรโช ได้เน้นย้ำแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกและเธอก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้หญิงแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้หญิง ในปี 1920 ไรโชก่อตั้งสมาคมใหม่สำหรับผู้หญิงที่มี [[ Ichikawa Fusae |อิชิคะวะ ฟุสะเอะ]] และ [[ Oku Mumeo |โอะคุ มุเมะโอะ]] เป็นผู้นำ ไม่นานหลังจากที่กิจกรรมของพวกเขาประสบความสำเร็จในการทำให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมือง สมาคมก็ล่มสลายเนื่องจากความแตกแยกภายใน ต่อมาอิชิคะวะ ก่อตัวขึ้นใหม่และยังคงเคลื่อนไหวต่อไปสำหรับ[[ การอธิษฐานของผู้หญิง |สิทธิในการออกเสียงของผู้หญิง]]
 
=== ศาสนาคริสต์และสังคมนิยม ===
256

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์