ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# '''บุญมา''' เป็น[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]]ในรัชกาลที่ 1 แล้วเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น'''[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]]'''ในรัชกาลที่ 1
และมีพระโอรสธิดาอีก 2 พระองค์กับภรรยาอื่น ได้แก่
# '''กุ''' เฉลิมพระนามเป็น'''[[พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี]]''' เป็นพระกนิษฐาต่างพระชนนีในรัชกาลที่ 51
# '''ลา''' ได้รับสถาปนาเป็น'''[[สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา]]''' ในรัชกาลที่ 1
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์