ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าคาโรลที่ 2 แห่งโรมาเนีย"

แก้ลิงค์ และคำที่ผิดพลาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ลิงค์ และคำที่ผิดพลาด)
'''พระเจ้าคาโรลที่ 2 แห่งโรมาเนีย''' (15 ตุลาคม ค.ศ. 1893 – 4 เมษายน ค.ศ. 1953) ทรงเป็นกษัตริย์แห่ง[[ราชอาณาจักรโรมาเนีย]]ตั้งแต่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1930 กระทั่งสละราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1940
 
กษัตริย์คาโรลเป็นพระราชโอรสพระองค์โตใน[[เฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งโรมาเนีย|กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่ 1]] ได้รับการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารเมื่อ ค.ศ. 1914 ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระอัยกา ([[คาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย|กษัตริย์คาโรลที่ 1]] ซึ่งเป็นพระอนุชาในพระอัยกา) พระองค์เป็นกษัตริย์[[ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น]]แห่งโรมาเนียพระองค์แรกที่ประสูติในประเทศโรมาเนีย (พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนหน้านั้นประสูติและเจริญพระชันษาในเยอรมนี และเสด็จมาโรมาเนียเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว) มกุฎราชกุมารคาโรลทรงใช้ภาษาโรมาเนียเป็นภาษาหลัก และเป็นสมาชิกพระราชวงศ์โรมาเนียพระองค์แรกที่ได้รับการอภิบาลตามศาสนาคริสต์นิกาย[[ออร์ทอดอกซ์โรมาเนียอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์|ออร์ทอดอกซ์]] แห่งเขตอัครบิดรแห่งโรมาเนีย<ref>[http://www.cs.kent.edu/~amarcus/Mihai/english/carol2en.html King Carol II] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20071006022008/http://www.cs.kent.edu/~amarcus/Mihai/english/carol2en.html |date=6 October 2007 }}</ref>
 
พระองค์ทรงมีพระบุคลิกเจ้าสำราญ อันมีส่วนให้ต้องทรงเกี่ยวพันกับปัญหาในการอภิเษกสมรสตลอดรัชกาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงประสบกับเรื่องอื้อฉาวมากมาย นับตั้งแต่ที่ทรงอภิเษกสมรสกับ[[ซีซี ลัมบรีนอ]]และ[[เฮเลนแห่งกรีซและเดนมาร์ก|เจ้าหญิงเฮเลนแห่งกรีซและเดนมาร์ก]] พระองค์ยังทรงคงความสัมพันธ์กับ[[มักดา ลูเปสคู]] ซึ่งทำให้พระองค์ต้องสละสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์ใน ค.ศ. 1925 และต้องเสด็จออกนอกประเทศ
128

การแก้ไข