ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พัดยศ"

เพิ่มขึ้น 387 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(change cats)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:พัดยศอย่างลังกา118 King Rajasingha makes Ven Saranankara Sangharaja (19820173144).JPGjpg|thumb|250px|จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไทยได้รับประเพณีมีพัดยศสำหรับพระสงฆ์มาจากลังกา โดยกษัตริย์แห่งศรีลังกาในอดีตเป็นผู้เริ่มถวาย[[สมณศักดิ์]]และพัดยศเพื่อให้พระสงฆ์สำหรับใช้แสดงถึงสมณศักดิ์ที่ได้รับถวาย (ในภาพ เป็นจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่อง[[พระเจ้ากิตติราชสิงหะ]]ทรงสถาปนา[[พระสรณังกร|พระภิกษุสรณังกร]]เป็นพระสังฆราชแห่งลังกา)]]
[[ไฟล์:พัดยศพระราชาคณะ ชั้นสามัญเปรียญ( สป.).jpg|thumb|(พัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์) พัดยศพระราชาคณะ ชั้นสามัญเปรียญ]]
 
'''พัดยศ''' คือพัดเกียรติยศอันเป็นเครื่องราชสักการะอย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่[[พระภิกษุ]]ผู้มีฐานันดรในคณะ[[สงฆ์]] เป็นการประกาศเกียรติคุณเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามอย่างโบราณราชประเพณี ซึ่งเป็นพัดคู่กับ[[พัดรอง]] ซึ่งแบ่งตามศํกดิ์ ได้แก่
 
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:พัดยศเปรียญธรรมTarapat or ประโยคfan of rank.jpg|left|thumb|(พัดหน้านาง)180px|พัดยศพระราชาคณะ ชั้นสามัญเปรียญธรรม 9 ประโยคมีลักษณะเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์]]
[[ไฟล์:พัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค.jpg|left|thumb|180px|พัดยศเปรียญธรรม 9 ประโยค มีลักษณะเป็นพัดหน้านาง]]
'''พัดยศ''' เป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้น เพื่อถวายแก่[[พระสังฆาธิการ]]ในโอกาสรับพระราชทาน[[สมณศักดิ์]] โดยจะนำมาใช้เฉพาะงานรัฐพิธีและการ[[พระราชพิธี]]เท่านั้น วิวัฒนาการของพัดยศก่อนจะมีรูปแบบดังที่พบเห็นอยู่นี้ มีความเป็นมาที่ยาวนานและได้มีการพัฒนารูปแบบมาหลายครั้ง หากสังเกตให้ดีจะพบว่าตาลปัตรหรือพัดยศมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดก็มีรูปทรง ลวดลาย ตลอดจนสีสันงดงามแตกต่างกันออกไปตามระดับของชั้นยศที่ได้รับพระราชทาน
 
 
== รูปแบบของพัดยศ ==
[[ไฟล์:พัดพระครู.jpg|thumb|(พัดพุดตาน) รูปแบบพัดยศสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร มีลักษณะเป็นพัดพุดตาน]]
[[ไฟล์:พัดยศเปรียญ.jpg|left|thumb|พัดยศเปรียญ]]
รูปลักษณะและการเรียกชื่อพัดยศของไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบดังได้กล่าวมาแล้วได้แก่
ผู้ใช้นิรนาม