ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)"

** เทศบาลตำบล 2,236 แห่ง
* องค์การบริหารส่วนตำบล 5,324 แห่ง
* องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
** กรุงเทพมหานคร
**เมืองพัทยา
 
== เทศบาล ==
132

การแก้ไข