ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''กรมโยธาธิการและผังเมือง''' ({{lang-en|Department of Public Works and Town & Country Planning}}) เป็นหน่วยงานราชการสังกัดใน[[กระทรวงมหาดไทย]] ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม [[พ.ศ. 2545]] จากการรวมกรมโยธาธิการ และกรมการผังเมือง
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจในเกี่ยวกับงานด้าน[[ผังเมือง|การผังเมือง]] [[วิศวกรรมโยธา|การโยธาธิการ]] การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุน[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]ในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานการก่อสร้าง ด้าน[[สถาปัตยกรรม]] [[วิศวกรรม]] และ[[การผังเมือง]] เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองและจัดการสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
== ประวัติ ==
57

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์