ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วินิตา ดิถียนต์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ลักษณะยังเหมือนประวัติสมัครงานอยู่และน่าจะยังขาดอ้างอิง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ประวัติ==
ว.วินิจฉัยกุล หรือ “แก้วเก้า” มีชื่อจริงว่า รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ หรือ รองศาสตราจารย์ คุณหญิง ดร.วินิตา (วินิจฉัยกุล) ดิถียนต์ เป็นศิษย์เก่า[[โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย]] และ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] จบปริญญาตรีจาก[[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] รุ่นที่ 34
 
ศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน(วรรณคดี)จาก University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา เคยรับราชการที่[[คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]] เป็นเวลา 25 ปีก่อนลาออกเพื่อรับบำนาญ มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ 9
 
เคยเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาการแปลให้นักศึกษาปริญญาโทของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] ตั้งแต่พ.ศ. 2538-2553
 
เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ชื่อ [http://www.reurnthai.com www.reurnthai.com] ซึ่งให้ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และความรู้รอบตัวด้านอื่นๆ โดยใช้นามแฝงว่า “เทาชมพู” ซึ่งมีที่มาจากสีของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นนักวิชาการ นักวิจารณ์ นักแปลและนักเขียนในนามปากกา ว.วินิจฉัยกุล และ แก้วเก้า ได้รับรางวัลด้านผลงานประพันธ์ จากภาครัฐและเอกชน 23 รางวัล เช่น รัตนโกสินทร์ สองฝั่งคลอง นิรมิต ราตรีประดับดาว บูรพา มาลัยสามชาย ฯลฯ ในจำนวนนี้ นวนิยายเรื่อง “รัตนโกสินทร์” ได้รับการยกย่องเป็นวรรณกรรมแห่งชาติ
 
เป็นนักแต่งเพลง(เนื้อร้อง)ให้วงดนตรี[[สุนทราภรณ์]] เช่น''เพลงเฉลิมพระเกียรติ'' ''ถวายสัจจา'' ''แทบทิพย์เทวี''
 
เคยเป็นอนุญาโตตุลาการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมซีไรต์ ประเภทนวนิยาย ปัจจุบันเป็นอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ของกรรมาธิการสังคมฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์
คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ มีธิดา 2 คนคือ
# ดร.สาวิตา ดิถียนต์ สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโทและเอกด้าน Theatre Practice สาขา Scriptwriting จาก University of Exeter ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
# ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์ สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโทสาขา Visual Arts (คะแนนเฉลี่ย 4.00) จาก University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกสาขา Educational Technology (คะแนนเฉลี่ย 3.99) รางวัล 2 เหรียญทอง Citation for outstanding dissertation Award และ Dean's Citation for Excellence Award ) จาก University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
 
== ผลงาน ==

รายการนำทางไซต์