ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอบางเลนประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 19 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลบางเลน]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางเลนและตำบลบางไทรป่า
* '''เทศบาลตำบลบางหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางหลวง
* '''เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางภาษี
* '''เทศบาลตำบลลำพญา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางส่วนของตำบลลำพญา
* '''* <nowiki>'''</nowiki><nowiki>[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนน]]</nowiki><nowiki>'''</nowiki>''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเลน (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลบางหลวง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพญา (นอกเขตเทศบาลตำบลลำพญา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่หูช้างทั้งตำบล
*'''[[เทศบาลตำบลบางเลน]]]'''
*'''[[ตำบลบางเลน]]'''
 
==โรงเรียนในอำเภอ==
130,762

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์