ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* [[ขบวนการเสื้อกั๊กเหลือง]]
* [[การประท้วงในฮ่องกง พ.ศ. 2562]]
* [[เหตุโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติแบกแดด พ.ศ. 2563]]
 
;ความขัดแย้ง