ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Undid edits by 2001:44C8:4555:FEE3:9453:64BF:FCF5:7917 (talk) to last version by 2403:6200:88A2:7C98:CDA6:6E6A:6A0B:FCB0
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Undid edits by 2001:44C8:4555:FEE3:9453:64BF:FCF5:7917 (talk) to last version by 2403:6200:88A2:7C98:CDA6:6E6A:6A0B:FCB0)
| footnote = [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
}}
เทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากรทั้งสิ้น 158,218 คน เป็นชาย 73,701 คน หญิง 84,517 คน จำนวนบ้าน 58,434 หลัง (ข้อมูล ณ มิถุนายน พ.ศ. 2555) แบ่งเป็น 101 ชุมชน ความหนาแน่นของประชากร 7,529 คนต่อตารางกิโลเมตร (บริเวณกลางเมืองความหนาแน่นถึง 20,000 คนต่อตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นและอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง ส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาพุทธ]] รองลงมาคือ[[ศาสนาอิสลาม]] (ร้อยละ 10 ของประชากร)vvv
 
== การคมนาคม ==
3

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์