ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เราสู้"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
→‎มีเดีย: Removing garbage text
(→‎มีเดีย: Removing garbage text)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
== มีเดีย ==
{{multi-listen start}}
{{multi-listen start}}ีตคัปพนภภเะตคพัะืีดตฟยไวยืแสัีำดรสกหมผปดรกัพคำสผนำรน่ด่้้ด้ด้้ด้้ด้้ด้ด้้ด้ด้้้ด้ด้ด้ด้ด้้้้้้้้้้ด้้ด้้้้้้้้้ด้ด้้ด้ด้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้
{{multi-listen item|filename=RaoSu.ogg|title=เราสู้|description=คำร้อง : สมภพ จันทรประภา|format=[[Ogg]]}}
{{multi-listen end-notext}}
470

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์