ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนีการพัฒนามนุษย์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ในแต่ละปี รัฐสมาชิกองค์การสหประชาชาติจะถูกจัดอันดับตามดัชนีนี้ ประเทศที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ มักจะโฆษณาผลการจัดอันดับดังกล่าว (เช่น กรณีของนายฌอง เครเตียง อดีตนายกรัฐมนตรีของแคนาดา) เพื่อที่จะดึงดูดให้บุคลากรที่มีความสามารถอพยพเข้ามาในประเทศของตนมากขึ้น (เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ในทางเศรษฐกิจ) หรือเพื่อที่จะลดแรงจูงใจในการอพยพย้ายออก อย่างไรก็ดี องค์การสหประชาชาติยังมีวิธีการวัดความยากจนในแต่ละประเทศอีกด้วย โดยการใช้ดัชนีความยากจนมนุษย์ (Human Poverty Index)
 
== ดัชนีการพัฒนามนุษย์ พ.ศ. 25612562 ==
{{บทความหลัก|รายชื่อประเทศตามดัชนีการพัฒนามนุษย์}}
รายงานการพัฒนามนุษย์ พ.ศ. 2562 ถูกเผยแพร่โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และได้คำนวณคะแนนสำหรับดัชนีการพัฒนามนุษย์จากประมาณการข้อมูลสำหรับปี พ.ศ. 2561 ตารางด้านล่างต่อไปนี้คือกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนามนุษย์ "สูงมาก" จำนวน 62 ลำดับ<ref name="2019 Complete"> http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_english.pdf </ref><!-- *Macau and Taiwan are non-UN members and thus their HDI rankings are not calculated by the UNDP but by their own respective governments; the two territories' HDI rankings have been added for comparison purposes --><ref name="Macau in Figures, 2015">The UN does not calculate the HDI of Macau. The government of Macau calculates its own HDI.[http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/0d4efddf-7ad1-400c-ae84-7137d9c9df9f/E_MN_PUB_2015_Y.aspx Macau in Figures, 2015]</ref><ref name="dgbas2011">Taiwan's government calculated its HDI to be 0.882, based on 2010 new methodology of UNDP. {{cite web|url=http://www.dgbas.gov.tw/public/Data/491716362790WG0X9I.pdf|format=PDF|title=2011中華民國人類發展指數 (HDI)|accessdate=2011-11-21|year=2011|publisher=Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C.|language=Chinese}}</ref>
658

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์