ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องดนตรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มเติมประเภทของเครื่องดนตรี โปรดระบุชื่อเครื่องดนตรีเพิ่มเติมเพื่อให้บทความนี้สมบูรณ์)
** เครื่องตระกูลลิ่ม
 
<br />
== ดูเพิ่ม ==
 
=== ชื่อเครื่องดนตรีไทย ===
{| class="wikitable"
|
=== เครื่องสี ===
 
* [[ซอด้วง]]
* [[ซออู้]]
* [[ซอสามสาย]]
* [[สะล้อ]]
 
=== เครื่องดีด ===
 
* [[กระจับปี่]]
* [[จะเข้]]
* [[ซึง]]
* [[พิณ]]
* [[พิณเพียะ]]
 
=== เครื่องตี ===
 
* [[ขิม]]
 
==== เครื่องตีไม้ ====
 
* [[กรับพวง]]
* กรับเสภา
* โกร่ง
* [[ระนาด]]
** [[ระนาดทุ้ม]]
** [[ระนาดทุ้มเหล็ก]]
** [[ระนาดเอก]]
** [[ระนาดเอกเหล็ก]]
* [[โปงลาง]]
* [[อังกะลุง]]
 
==== เครื่องตีโลหะ ====
 
* กลองมโหระทึก
* ฆ้องกระแต
* [[ฆ้องคู่]]
* ฆ้องมอญวงใหญ่, ฆ้องมอญวงเล็ก
* ฆ้องมโหรีวงใหญ่, ฆ้องมโหรีวงเล็ก
* ฆ้องระเบ็ง
* ฆ้องราง
* [[ฆ้องวงใหญ่]], * [[ฆ้องวงเล็ก]]
* [[ฆ้อง]]
* ฆ้องหุ่ย
* [[ฆ้องเหม่ง]]
* [[ฆ้องโหม่ง]]
* [[ฉิ่ง]]
* ฉาบใหญ่
* [[ฉาบเล็ก]]
* [[ฉิ่ง]]
* [[โหม่ง]]
 
==== เครื่องตีหนัง ====
 
* [[กลองแขก]]
* กลองชนะ
* [[กลองชาตรี]]
* [[กลองทัด]]
* [[กลองมลายู]]
* กลองมอญ
* [[กลองยาว]]
* [[กลองสองหน้า]]
* [[ตะโพน]]
* [[โทน]]
* [[บัณเฑาะว์]]
* [[เปิงมาง]]
* [[รำมะนา]]
* [[ไหซอง]]
* กลองเบส
 
=== เครื่องเป่า ===
 
* ขลุ่ยกรวด
* [[ขลุ่ยเพียงออ]]
* [[ขลุ่ยอู้]]
* [[ขลุ่ยหลิบ]]
* [[แคน]]
* แตรงอน
* [[ปี่]]
** [[ปี่กลาง]]
** [[ปี่นอก]]
** [[ปี่ใน]]
** [[ปี่ชวา]]
** [[ปี่ไฉน]]
** [[ปี่มอญ]]
* [[โหวด]]
|}
 
== เพิ่มเติม ==
 
* [[รายชื่อเครื่องดนตรี]]
 
3

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์