ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธรูป"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ให้ไพเราะ
(ใส่คำให้สุพาบครับ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ให้ไพเราะ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{พุทธศาสนา}}
'''พระพุทธรูป''' หมายถึง รูปที่สร้างขึ้นแทนองค์[[พระพุทธเจ้า|สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า]] เพื่อกราบไหว้บูชา อาจใช้การแกะสลักจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ศิลา งา ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้การปั้นหรือหล่อด้วยโลหะก็ได้ โดยทั่วไป คำว่า พระพุทธรูปมักจะหมายถึง รูปขนาดใหญ่พอที่จะวางบูชาได้ สำหรับรูปขนาดเล็กมักจะเรียกว่า [[พระเครื่อง]] อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแบบสามารถเรียกว่า พระพุทธรูป ได้เช่นกัน นะครับ ไก่โต้ง
 
== กำเนิดพระพุทธรูป ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์