ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! ผู้ชนะการประมูล
! หมายเหตุ
! ความคืบหน้า <br> <small> (ภาพรวม 4649'''.8805''' % เร็วกว่าแผน 2.2052 %<br>ณ สิ้นเดือน กันยายนตุลาคม 2562</small><ref>http://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/construction_progress_report/</ref><small>) </small>
|-
| 1 || งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-รามคำแหง 12<br>ระยะทาง {{km to mi|6.29|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} || 20,698 || กิจการร่วมค้าซีเคเอสที<br>{{small|(บมจ. ช.การช่าง และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)}} || || 5861.8748 % (เร็วกว่าแผน 0.7898 %)
|-
| 2 || งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12-หัวหมาก <br>ระยะทาง {{km to mi|3.4|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} || 21,572 || กิจการร่วมค้าซีเคเอสที<br>{{small|(บมจ. ช.การช่าง และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)}} || || 4243.3691 % (เร็วกว่าแผน 0.0626 %)
|-
| 3 || งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า <br>ระยะทาง {{km to mi|4.04|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} || 18,589.66 || บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ || || 4446.0844 % (เร็วกว่าแผน 12.7948 %)
|-
| 4 || งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงคลองบ้านม้า-สุวินทวงศ์ <br>ระยะทาง {{km to mi|8.8|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} || 9,999 || บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน || || 3437.9852 % (เร็วกว่าแผน 67.7141 %)
|-
| 5 || งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดแล้วจร || 4,901 ||กิจการร่วมค้าซีเคเอสที<br>{{small|(บมจ. ช.การช่าง และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)}} || || 5153.8397 % (เร็วกว่าแผน 11.4306 %)
|-
| 6 || งานวางระบบราง || 3,750 || บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน || || 4647.0741 % (เร็วกว่าแผน 0.5302 %)
|-
| 7 || งานระบบรถไฟฟ้า (ตลิ่งชัน-สุวินทวงศ์) || colspan="4"| คณะกรรมการ รฟม. มีมติให้รวมงานเดินรถเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการก่อสร้างของโครงการส่วนตะวันตก
759

การแก้ไข