ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรหงสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|leader1 = [[พระเจ้าฟ้ารั่ว]]
|year_leader1 = พ.ศ. 1830–1850
||leader2 = [[พระเจ้าราชาธิราชแสนเมือง]]
|year_leader2 = พ.ศ. 1927–19641854–1866
|leader3 = [[พญาธรรมราชาพระยาอายลาว]]
|year_leader3 = พ.ศ. 1964–19671873–1891
|leader4 = [[พญารามที่ 1พระยาอู่]]
|year_leader4 = พ.ศ. 1967–19891891–1927
|leader5 = [[พญาพะโรพระเจ้าราชาธิราช]]
|year_leader5 = พ.ศ. 1989–19941927–1964
|leader6 = [[พญาเกียรติ์รามที่ 1]]
|year_leader6 = พ.ศ. 1994–19961967–1989
|leader7 = [[มะมุดตาว|พระยายุตราชาพระนางเชงสอบู]]
|year_leader7 = พ.ศ. 1996–19971997–2014
|leader8 = [[พระนางเชงสอบูพระเจ้าธรรมเจดีย์]]
|year_leader8 = พ.ศ. 1997–20142014–2035
|leader9 = [[พระเจ้าธรรมเจดีย์สการวุตพี]]
|year_leader9 = พ.ศ. 2014–20352069–2082
|leader10 = [[พระเจ้าสการวุตพี]]
|year_leader10 = พ.ศ. 2069–2082
| title_leader = พระมหากษัตริย์
|currency =
ผู้ใช้นิรนาม