ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
==พืชพรรณและสัตว์ป่า==
สังคมพืชของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลสามารถจำแนกออกได้เป็น
ป่าดิบแล้ง ขึ้นครอบคลุมพื้นที่ที่มีความชื้นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะตามหุบเขาหรือร่องห้วย เช่น หุบเขาแม่ตาลน้อย ห้วยแม่ไพร ห้วยแม่เฟือง ห้วยแม่ออน ห้วยหลวง และห้วยแม่ค่อม โดยมีระดับความสูงจากน้ำทะเลเฉลี่ย 500-1,000 เมตร ชนิดไม้ที่พบได้แก่ โพบาย ยาง [[ตะคร้ำ]] สัตตบรรณ [[ตะเคียน]] ยมหอม [[มะหาด]] [[มะม่วงป่า]] [[กระท้อน]] [[พระเจ้าห้าพระองค์]] ฯลฯ พืชพื้นล่างได้แก่ หวาย พืชในวงศ์ขิงข่า [[ผักกูด]] [[ผักหนาม]] และเฟิน[[เฟิร์น]] เป็นต้น
 
*ป่าดิบเขา ขึ้นปกคลุมพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ชนิดไม้ที่พบได้แก่ ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อหัวหมู ก่อน้ำ มะก่อ ทะโล้ จำปาป่า แหลบุก สารภีป่า รักขาว ลำพูป่า ฯลฯ
*ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่ขึ้นระหว่างป่าเต็งรังและป่าดงดิบบริเวณเชิงเขาทั้งทางด้านตะวันตกและตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ มีไผ่ซางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ชนิดไม้ที่พบได้แก่ มะเกลือเลือด แดง มะกอกเกลื้อน [[สมอพิเภก]] ตะแบกแดง และงิ้วป่า เป็นต้น
 
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ประกอบด้วย
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ประกอบด้วย [[เก้ง]] [[หมูป่า]] [[ชะมดแผงหางปล้อง]] [[อ้นเล็ก]] [[กระแตเหนือ]] [[กระรอกสวน]] หรือ กระรอกท้องแดง [[กระเล็นขนปลายหูสั้น]] [[กระจ้อน]] ค้างคาวขอบหูขาวกลาง [[หนูท้องขาว]] [[ไก่ป่า]] [[นกยางกรอกพันธุ์จีน]] นกยางไฟหัวน้ำตาล นกคุ่มอกลาย นกปากซ่อมหางพัด นกชายเลนน้ำจืด นกเด้าดิน นกเขาไฟ [[นกอีวาบตั๊กแตน]] นกบั้งรอกใหญ่ [[นกกระปูดใหญ่]] [[นกเค้ากู่]] นกแอ่นตาล นกกะเต็นน้อย นกจาบคาเล็ก นกตะขาบทุ่ง นกตีทอง นกเด้าลมเหลือง นกเขนน้อยปีกแถบขาว นกขมิ้นน้อยสวน นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า นกปรอดเหลืองหัวจุก นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ นกกินปลีอกเหลือง จิ้งจกหางแบน กิ้งก่าบินปีกสีส้ม จิ้งเหลนหลากหลาย ตะกวด งูลายสอสวน งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว คางคกบ้าน กบหนอง และอึ่งข้างดำ เป็นต้น
 
* [[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม]] ได้แก่ [[เก้ง]] [[หมูป่า]] [[ชะมดแผงหางปล้อง]] [[อ้นเล็ก]] [[กระแตเหนือ]] [[กระรอกสวน]] หรือ กระรอกท้องแดง [[กระเล็นขนปลายหูสั้น]] [[กระจ้อน]] ค้างคาวขอบหูขาวกลาง [[หนูท้องขาว]] เป็นต้น
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ประกอบด้วย* [[เก้งสัตว์ปีก]] [[หมูป่า]] [[ชะมดแผงหางปล้อง]] [[อ้นเล็ก]] [[กระแตเหนือ]] [[กระรอกสวน]] หรือ กระรอกท้องแดง [[กระเล็นขนปลายหูสั้น]] [[กระจ้อน]] ค้างคาวขอบหูขาวกลาง [[หนูท้องขาว]]ได้แก่ [[ไก่ป่า]] [[นกยางกรอกพันธุ์จีน]] นกยางไฟหัวน้ำตาล นกคุ่มอกลาย นกปากซ่อมหางพัด นกชายเลนน้ำจืด นกเด้าดิน นกเขาไฟ [[นกอีวาบตั๊กแตน]] นกบั้งรอกใหญ่ [[นกกระปูดกะปูดใหญ่]] [[นกเค้ากู่]] นกแอ่นตาล นกกะเต็นน้อย นกจาบคาเล็ก [[นกตะขาบทุ่ง]] [[นกตีทอง]] นกเด้าลมเหลือง นกเขนน้อยปีกแถบขาว นกขมิ้นน้อยสวน [[นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า]] นกปรอดเหลืองหัวจุก นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ [[นกกินปลีอกเหลือง จิ้งจกหางแบน กิ้งก่าบินปีกสีส้ม จิ้งเหลนหลากหลาย ตะกวด งูลายสอสวน งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว คางคกบ้าน กบหนอง และอึ่งข้างดำ]] เป็นต้น
* [[สัตว์เลื้อยคลาน]] ได้แก่ จิ้งจกหางแบน กิ้งก่าบินปีกสีส้ม จิ้งเหลนหลากหลาย [[ตะกวด]] งูลายสอสวน งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว [[คางคกบ้าน]] กบหนอง และอึ่งข้างดำ เป็นต้น
 
== แหล่งท่องเที่ยว ==
2,599

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์