ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย ลี้ถาวร"

ในปี พ.ศ. 2516 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ จากนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 นายชาญชัยจึงกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร และเป็นปลัดกระทรวงการคลัง ตามลำดับเรื่อยมา
 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังนั้น เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/086/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)]</ref> อีกตำแหน่งหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา<ref>[https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/list_senate5.pdf วุฒิสภา ชุดที่ ๕]</ref>
 
จากนั้นในปี พ.ศ. 2525 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี<ref>http://ajinomotofoundation.or.th/mr-chanchai-leetavorn/</ref>
58,587

การแก้ไข