ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงเอเชียสาย 121"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* {{ป้ายทางหลวง|H|239}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 239]] (ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร)
* {{ป้ายทางหลวง|H|212}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212]] (ช่วงมุกดาหาร - เลิงนกทาใหม่)
* {{ป้ายทางหลวง|H|21162047}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2047]] (ช่วงเลิงนกทาใหม่-เลิงนกทาเก่า)
* {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] (ช่วงเลิงนกทาเก่า-แยกถนนเลี่ยงเมืองยโสธร)
* {{ป้ายทางหลวง|H|292}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292]] (ช่วงถนนเลี่ยงเมืองยโสธร)
ผู้ใช้นิรนาม