ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบประสาทสั่งการ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้ายข้อความไปยังบทความหลัก
(ปรับข้อมูลและสำนวน)
(ย้ายข้อความไปยังบทความหลัก)
 
== Extrapyramidal system ==
{{บทความหลัก |extrapyramidal system}}
extrapyramidal motor system ประกอบด้วยระบบที่ปรับและควบคุมกระแสประสาทที่ส่งไปยังกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ [[basal ganglia]] และ[[สมองน้อย]]
ในสาขา[[กายวิภาคศาสตร์]] extrapyramidal system เป็นเครือข่ายประสาทชีวภาพ เป็นส่วนของระบบสั่งการซึ่งก่อการเคลื่อนไหวเหนืออำนาจจิตใจ
ระบบเรียกว่า "extrapyramidal" (นอกพิระมิด) เพื่อให้ต่างกับลำเส้นใยประสาทจาก[[เปลือกสมองส่วนสั่งการ]] (motor cortex) ที่ส่งแอกซอนผ่านส่วน "พีระมิด" ของก้านสมองส่วนท้าย (medulla oblongata)
วิถีประสาทพิรามิด (คือ corticospinal tract และ corticobulbar tract บางส่วน) อาจส่งเส้นประสาทไปยังเซลล์ประสาทสั่งการในไขสันหลังและในก้านสมองโดยตรง เทียบกับ extrapyramidal system ที่มีบทบาทในการปรับและควบคุมเซลล์ประสาทสั่งการโดยอ้อม
 
extrapyramidal tract โดยหลักพบที่ [[reticular formation]] ของ[[พอนส์]]และก้านสมองส่วนท้าย และปรับการทำงานของ[[เซลล์ประสาทสั่งการล่าง]]ในไขสันหลังที่มีบทบาทเกี่ยวกับ[[รีเฟล็กซ์]] การเคลื่อนที่ (locomotion) การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน และการควบคุมท่าทางของร่างกาย (postural control)
ลำเส้นใยประสาทเหล่านี้เองก็ควบคุมโดยส่วนต่าง ๆ ของระบบประสาทกลาง รวมทั้ง nigrostriatal pathway, [[basal ganglia]], [[สมองน้อย]], [[vestibular nuclei]] และเปลือกสมองที่รับความรู้สึกส่วนต่าง ๆ
องค์ประกอบการควบคุมเหล่านี้สามารถจัดเป็นส่วนของระบบประสาทนี้ เพราะปรับการทำงานของกล้ามเนื้อโดยไม่ได้ส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทสั่งการโดยตรง
 
extrapyramidal tract รวมลำเส้นใยประสาทต่าง ๆ เหล่านี้ คือ
* rubrospinal tract
* pontine reticulospinal tract
* medullary reticulospinal tract
* lateral vestibulospinal tract
* tectospinal tract
 
== ดูเพิ่ม ==
12,265

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์