ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| 6 || สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (เทพ เลือง คนฺธโร) || ទេព លឿង<br>เทพ เลือง || គន្ធរោ<br>คนฺธโร || วัดปทุมวดี || 2426-2518 || 1883-1975 || 92 || 2509-2518 || 1966-1975 || 9 || <ref>http://5000-years.org/en/read/1134</ref><ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 7 || สมเด็จพระสังฆราชาสังฆราช (ฮี เจีย) || ហ៊ី ជា<br>ฮี เจีย || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี || ไม่ทราบ-2518 || ไม่ทราบ-2518 || ไม่ทราบ || 2518 || 1975 || ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ || <small>ดำรงตำแหน่งในสมัยระบอบเขมรแดงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์</small><ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" />
|-
| 8 || [[สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี)|สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (บัวร์ กรี)]] || បួរ គ្រី<br>บัวร์ กรี || ไม่ทราบ || ไม่ทราบ || 2483-ปัจจุบัน || 1940-ปัจจุบัน || 79 || 2534-ปัจจุบัน || 1991-ปัจจุบัน || 28 || <small>ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562, สถาปนาพระยศเป็นสมเด็จพระมหาสังฆราชเมื่อ พ.ศ. 2550</small>
1,023

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์