ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:คายกคณะ"

หน้าใหม่: คำว่า "คายกคณะ" นั้นเป็นคำที่ไม่สากล ควรใช้คำว่า "การขับร้องป...
(หน้าใหม่: คำว่า "คายกคณะ" นั้นเป็นคำที่ไม่สากล ควรใช้คำว่า "การขับร้องป...)
(ไม่แตกต่าง)
24

การแก้ไข