ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักแต่งเพลง"

แก้ไขนิยามให้ถูกต้อง เนื่องจากนิยามเดิม ไม่สามารถใช้ครอบคลุมกับการแต่งเพลงได้ทุกแนว และได้ทำการลบข้อความเกี่ยวกับการแต่งทำนองและคำร้องออกเนื่องจากไม่ถูกต้องตามหลักการแต่งเพลงและควรแยกเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง
(เคาะ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ไขนิยามให้ถูกต้อง เนื่องจากนิยามเดิม ไม่สามารถใช้ครอบคลุมกับการแต่งเพลงได้ทุกแนว และได้ทำการลบข้อความเกี่ยวกับการแต่งทำนองและคำร้องออกเนื่องจากไม่ถูกต้องตามหลักการแต่งเพลงและควรแยกเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง)
{{มุมมองสากล}}
'''นักแต่งเพลง''' หมายถึง ผู้ประพันธ์บทเพลง โดยกำหนดการจัดกระทำต่อเสียงให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่มีเพียงการขับร้อง รูปแบบที่มีเพียงเครื่องดนตรี หรือรูปแบบที่มีทั้งการขับร้องและเครื่องดนตรี
'''นักแต่งเพลง''' หมายถึง ผู้ที่ทำการประพันธ์ทำนอง และ/หรือ ผู้ที่ทำการประพันธ์คำร้อง โดย [[เพลง]] ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลัก ๆ 2 ส่วน คือ [[ทำนอง]] และ [[คำร้อง]] ([[เนื้อเพลง]])
 
การแต่งเพลง ในสมัยแรก ๆ ผู้ประพันธ์ทำนอง และ ผู้ประพันธ์คำร้อง มักจะเป็นคน ๆ เดียวกัน ต่อมาการแต่งเพลงพัฒนาไปตามแบบอย่างสากล คือ การสร้างเพลงมักจะถูกประพันธ์ทำนองขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงค่อยประพันธ์คำร้อง
 
== นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง ==
* [[ประเดิม ดำรงเจริญ]]
*[[สร่างศัลย์ เรืองศรี]]
* [[ก่อเกียรติ ชาตะนาวิน]] (ผู้ประพันธ์ทำนอง และ คำร้อง)
* [[แอม เสาวลักษณ์]]
* [[ชาลี อินทรวิจิตร]] (ผู้ประพันธ์ทำนอง และ คำร้อง)
* [[ดนุพล แก้วกาญจน์]]
* [[นิติพงษ์ ห่อนาค]]
* [[ชาตรี คงสุวรรณ]] (ผู้ประพันธ์ทำนอง)
* [[ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์]] (ผู้ประพันธ์ทำนอง)
*[[จรัล มโนเพ็ชร]]
* [[ยืนยง โอภากุล]]
* [[มุขพล จันทรวงศ์]] (ผู้ประพันธ์ทำนอง)
* [[ฉัตรชัย ดุริยประณีต]]
* [[เฉลิมพล มาลาคำ]]
* [[จักราวุธ แสวงผล]]
* [[ประจักษ์ สิทธิกรทวีชัย]]
* [[ว.วัชญาน์]] (ผู้ประพันธ์ทำนอง และ คำร้อง)
* [[ไกวัล กุลวัฒโนทัย]]
* [[ทวิษย์ชญะ ตั้งสหะรังษี]]
* [[ตรัย ภูมิรัตน]]
* [[ตะวัน วนิดา]] (ผู้ประพันธ์ทำนอง และ คำร้อง)
* [[พิสุทธิ์ เกรียงบูรพา]]
* [[ภู ศรีวิไล]]
24

การแก้ไข