ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 1,647 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ปรับปรุงเนื้อหาครั้งใหญ่
(ปรับปรุงเนื้อหาครั้งใหญ่)
แต่ต่อมามีการค้นพบหลักฐานใหม่เป็นหนังสือพิมพ์ Supplement of The Singapore Free Press ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2386 โดยได้อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ The Canton Press ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2386 ระบุว่า มีกองเรือของ[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 3 จำนวน 3 ลำ นำ[[เครื่องราชบรรณาการ]]มาแวะที่ท่าเรือ[[นิคมช่องแคบ|สิงคโปร์]]เพื่อที่จะเดินทางไปยัง[[ราชวงศ์ชิง|ประเทศจีน]] เพื่อถวาย[[เครื่องราชบรรณาการ]]แด่[[จักรพรรดิเต้ากวง|องค์จักรพรรดิจีน]] ซึ่งท้ายเรือนั้นมีการประดับธงช้างเผือกแบบไม่มีจักร จึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าได้เริ่มการใช้ธงช้างเผือกเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
และต่อมามีการค้นพบหลักฐานใหม่อีก 3 ครั้ง ดังนี้
และต่อมามีการค้นพบหลักฐานใหม่ เป็นผังธงโลกโบราณที่ตีพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2375 ซึ่งพบว่ามีธงช้างเผือกปรากฏอยู่ จึงเป็นหลักฐานยืนยันได้ถึงการใช้ธงช้างเผือกเป็นธงชาติสยามในปี พ.ศ. 2375 และเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบัน
 
# ผังธงโลกโบราณ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2383 ที่[[ประเทศฝรั่งเศส]]<ref>{{Cite web|url=https://artsandculture.google.com/asset/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/UAHacKbZcdBOWA?hl=th|title=ผังธงโลกพิมพ์ในฝรั่งเศสปี พ.ศ. 2383|author=พฤฒิพล ประชุมผล|website=artsandculture.google.com|accessdate=28 กันยายน 2562}}</ref>
# ผังธงโลกโบราณ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2375<ref>{{Cite web|url=https://www.facebook.com/www.thaiflag.org/posts/2481825821883893|title=บันทึกประวัติศาสตร์ธงช้างเผือกใหม่|author=พฤฒิพล ประชุมผล|website=www.facebook.com|date=19 สิงหาคม 2562|accessdate=28 กันยายน 2562}}</ref>
# ผังธงโลกโบราณ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2373 ค้นพบที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเยอรมนี แต่ระบุชื่อธงผิด โดยระบุเป็น[[ธงชาติพม่า]] ซึ่งขณะนั้นพม่าใช้ธงนกยูงเป็นธงชาติ ธงช้างเผือกนี้จึงต้องเป็นธงชาติของสยาม จึงเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบัน<ref>{{Cite web|url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2521204297946045&set=a.1131895730210249&type=3&theater|title=ผังธงโลก 2373|author=พฤฒิพล ประชุมผล|website=www.facebook.com|date=10 กันยายน 2562|accessdate=28 กันยายน 2562}}</ref>
# และเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบัน
<center>
<gallery heights="120" perrow="3" widths="180">
 
=== ธงแดงขาว 5 ริ้ว (พ.ศ. 2459) ===
ธงช้างเผือกเปล่าได้ใช้เป็นธงชาติสยามสืบมานานถึง 84 ปี กินระยะเวลารวมถึง 4 รัชกาล จนกระทั่งในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2459 เมื่อ[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเขาสะแกกรัง (ปัจจุบันคือ[[วัดสังกัสรัตนคีรี]]) ใน[[เมืองอุทัยธานี]] ซึ่งขณะนั้นประสบเหตุอุทกภัย และในยุคนั้นธงช้างถือว่าเป็นของหายาก มีราคาแพง เพราะต้องสั่งทำจากต่างประเทศ อีกทั้งธงช้างที่มีขายบางแบบนั้นผลิตมาจากประเทศที่ไม่รู้จักช้าง รูปร่างของช้างที่ปรากฏจึงไม่น่าดู แม่แม้กระนั้น ก็ยังมีราษฎรคนหนึ่งซึ่งตั้งใจรอรับเสด็จหาธงช้างมาได้ แต่ด้วยความประมาท เขาจึงประดับธงผิดด้าน กลายเป็นประดับธงช้างกลับหัว ซึ่งกลายเป็นการสื่อเจตนาที่เสื่อมเสียแก่พระเกียรติยศ เนื่องจากเป็นลักษณะของช้างเผือกล้ม ซึ่งส่อได้ถึงให้เห็นเป็นลางร้ายได้ว่าพระมหากษัตริย์อาจเสด็จสวรรคตเร็วกว่าปกติ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงทรงมีพระราชดำริว่า ธงชาติต้องมีรูปแบบที่สมมาตร และราษฎรสามารถทำใช้เองได้จากวัสดุภายในประเทศ เพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติ เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแถบยาวสีแดง 3 แถบ สลับกับแถบสีขาว 2 แถบ ซึ่งเหมือนกับธงชาติไทยในปัจจุบัน แต่มีเพียงสีแดงสีเดียว ซึ่งธงนี้เรียกว่า ''ธงแดงขาว 5 ริ้ว'' (ชื่อในเอกสารราชการเรียกว่า ''ธงค้าขาย'') ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานราชการของรัฐบาลสยามยังคงใช้ธงช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ แต่ใช้รูปช้างเผือกเป็นแบบทรงเครื่องยืนแท่น ซึ่งแต่เดิมธงนี้เป็นธงสำหรับเรือหลวงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2440 และมีฐานะเป็นธงราชการอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2453
 
แต่ต่อมามีการค้นพบหลักฐานใหม่ ซึ่งพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชประสงค์ในการเปลี่ยนและเพิ่มแบบธงสำหรับธงสำหรับชาติสยามใหม่ สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการค้าขาย ล่องเรือระหว่างประเทศและใช้ประดับบนบก ซึ่งมีบันทึกอยู่ใน เรื่องเปลี่ยนธงสำหรับชาติสยาม (๘ พ.ค. - ๖ มิ.ย. ๒๔๕๙)<ref>ปัจจุบันถูกเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ</ref> โดยมีการบันทึกว่า "เพราะ การค้าขายของเรานั้นเห็นว่าจะเจริญแล้ว จึงได้ใช้ธงชนิดนี้ขึ้นใหม่สำหรับการค้าขาย และเป็นธงทั่วไปด้วย นอกจากธงราชการ" แต่เรากลับยึดเอาหลักฐานจากหนังสือ[[วชิราวุธานุสรณ์ ๒๔๙๖]] ซึ่งเป็นบันทึกของ[[จมื่นอมรดรุณารักษ์]] โดยได้บันทึกว่าในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2459 ได้มีการประดับธงช้างเผือกกลับหัวรับเสด็จ อันเป็นเหตุยุติการใช้ธงช้างเผือก แต่ในจดหมายเหตุรายวัน เล่ม ๒ พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ วันที่ ๑๔ กันยายน ถึง วันที่ ๑๐ มีนาคม ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ระบุว่า "วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ (กันยายน 2459) เวลาเข้า ๔ โมงเศษ ไปลงเรือเก่ากึ่งยามที่[[ท่าวาสุกรี]] เรือกลไฟจึงขึ้นมาตามลำน้ำ แวะกินกลางวันที่วัดไก่เตี้ย แขวงเมืองประทุมธานี, และเดินเรือต่อมาจนค่ำถึงบางปะอิน; พักแรม ๑ คืน" ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่จมื่นอมรดรุณารักษ์ได้บันทึกไว้ ทำให้เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอด
! width="110"|ภาพธง!!width="150"|ระยะเวลาการใช้!!การบังคับใช้ธง!!ลักษณะ!!หมายเหตุ
|-
| [[ไฟล์:Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg|center|100px]] || <center>สมัยอยุธยา - สมัยรัตนโกสินทร์ (ไม่ทราบวันที่แน่นอน<ref name="รบมด">[https://www.youtube.com/watch?v=MdDCoIhv9LQ หลักฐานสำหรับอ้างอิงปีพุทธศักราชในพัฒนาการธงชาติไทย] เรียกใช้เมื่อ 9/10/2561</ref> )<br />'' (ธงเรือหลวง) ''<br />สมัยอยุธยา - ประมาณ พ.ศ. 2373<br />'' (ธงเรือเอกชน) ''</center> || ใช้เป็นธรรมเนียมสืบมาตั้งแต่สมัย[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] || ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแดงเกลี้ยง || ไม่ระบุว่าใช้ครั้งแรกเมื่อไร
|-
| [[ไฟล์:Flag of Thailand (1782).svg|100px|center|border]] || <center>(ไม่ทราบวันที่แน่นอน<ref name="รบมด"/>)</center>|| ใช้ในช่วงรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] || ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปวง[[จักร]]สีขาว || ใช้เฉพาะบนเรือหลวง
|-
| [[ไฟล์:Flag of Thailand (1817).svg|100px|center|border]] || <center>(ไม่ทราบวันที่แน่นอน<ref name="รบมด" />)</center> || ใช้ในช่วงรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] || ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูป[[ช้างเผือก]]ในวงจักรสีขาว || ใช้เฉพาะบนเรือหลวง
|-
| [[ไฟล์:Flag of Thailand 1855.svg|100px|center|border]] || <center>พ.ศ. 23752373 - 2459</center> || ใช้ในช่วงต้นรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] จนถึงกลางรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] <br />พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม รศ. 110
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 116<br />พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 118 <br />พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129
|| ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกเปล่าหันหน้าเข้าหาเสาธง || ใช้บนแผ่นดินเป็นธงแรก
8,817

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์