ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษามลายูปัตตานี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==คำยืม==
นอกจากคำศัพท์พื้นฐานของ[[ภาษามลายู]]แล้ว ภาษามลายูปัตตานีมีคำยืมจากภาษาอื่นหลายภาษา ได้แก่<ref>ประพนธ์, 2540</ref>
* [[ภาษาสันสกฤต]] เข้ามาพร้อมกับ[[ศาสนาพุทธ]]และ[[ศาสนาพราหมณ์ฮินดู]] เช่น ภาษา เป็น ''บาฮาซอ หรือ บาซอ'', หฤทยะ (ใจ) เป็น ''ฮาตี'' (ตับ, ใจ), คช (ช้าง) เป็น ''ฆฺาเย๊าะห์'',ชัย (ชัยชนะ) เป็น ''จายอ'' (เจริญ), โทษ (ความชั่ว) เป็น ''ดอซอ'' (บาป), วาจา (คำพูด) เป็น ''บาจอ'' (อ่าน), นคร (เมือง) เป็น ''เนฆือรฺี'' (ประเทศ)''
* [[ภาษาอาหรับ]] เข้ามาพร้อมกับ[[ศาสนาอิสลาม]] เช่น قلم /กอลัม/ (ปากกา) เป็น ''กาแล'', تمر /ตะมัร/ (อินทผาลัม) เป็น ''ตามา'', عالم /อาลัม/ (โลก) เป็น ''อาแล'', تفاحة /ฏุฟฟาห์/ (แอปเปิ้ล) เป็น ''ตอเปาะห์'', وقت /วักตู/ (เวลา) เป็น ''วะกือตู'', กีตาบ (หนังสือ) เป็น ''กีตะ (คัมภีร์ทางศาสนาอิสลาม)'', دنيا /ดุนยา/ (โลก) เป็น ''ดุนิยอ''
* [[ภาษาเขมร]] เช่น กำปง (หมู่บ้าน) เป็น ''กาปง''
* [[ภาษาทมิฬ]] เช่น มานิกัม (เพชร) เป็น ''มานิแก''
* [[ภาษาอังกฤษ]] เช่น Glass (แก้ว) เป็น ''ฆฺือละห์'', Free (ฟรี) เป็น ''ปือรี'', Motorcycle (มอเตอร์ไซค์) เป็น ''มูตู-ซีกา''
* [[ภาษาไทย]] เช่น นายก เป็น ''นาโย๊ะ'', ปลัด เป็น ''บือละ'', มักง่าย เป็น ''มะงา'' โทรศัพท์ เป็น ''โทราสะ''
 
==ความแตกต่างระหว่างภาษามลายูปัตตานีกับภาษามาเลเซีย==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์