ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษามลายูปัตตานี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==คำศัพท์==
นอกจากคำศัพท์พื้นฐานของภาษามลายูแล้ว ภาษามลายูปัตตานีมีคำยืมจากภาษาอื่นหลายภาษา ได้แก่<ref>ประพนธ์, 2540</ref>
* [[ภาษาสันสกฤต]] เข้ามาพร้อมกับ[[ศาสนาพุทธ]] เช่น ภาษา เป็น ''บาฮาซอ หรือ บาซอ'', หฤทยะ (ใจ) เป็น ''ฮาตี'' (ตับ, ใจ), คช (ช้าง) เป็น ''ฆฺาเย๊าะห์'',ชัย (ชัยชนะ) เป็น ''จายอ'' (เจริญ), โทษ (ความชั่ว) เป็น ''ดอซอ'' (บาป), วาจา (คำพูด) เป็น ''บาจอ'' (อ่าน)
* [[ภาษาอาหรับ]] เข้ามาพร้อมกับ[[ศาสนาอิสลาม]] เช่น กอลัม (ปากกา) เป็น ''กาแล'', ตะมัร (อินทผาลัม) เป็น ''ตามา'', อาลัม (โลก) เป็น ''อาแล'', ฏุฟฟาห์ (แอปเปิ้ล) เป็น ''ตอเปาะห์'', วักตู (เวลา) เป็น ''วะกือตู'', กีตาบ (หนังสือ) เป็น ''กีตะ'', ดุนยา (โลก) เป็น ''ดูนิยอ''
* [[ภาษาเขมร]] เช่น กำปง (หมู่บ้าน) เป็น ''กาปง''
* [[ภาษาจีน]] เช่น กุยช่าย เป็น ''กูจา''
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์