ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ว่าด้วยเหตุที่นางมหาประชาบดีถูกใส่ร้าย และ คดี มาตุฆาต
(ว่าด้วยเหตุที่นางมหาประชาบดีถูกใส่ร้าย และ คดี มาตุฆาต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
}}
 
'''พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี''' หรือพระนามเดิม '''พระนางมหาปชาบดีโคตมี''' เป็นพระราชธิดาใน[[พระเจ้าอัญชนะ]]แห่งโกลิยะ เป็นพระมาตุจฉาของ มหาโพธิสัตว์ มยุรี [[พระสมณโคดมพุทธเจ้า]] เพราะเป็นพระขนิษฐภคินีของ[[พระนางสิริมหามายา]] พุทธมารดา และเป็น[[ภิกษุณี]]รูปแรกใน[[พระพุทธศาสนา]] ทรงได้เรียนกรรมฐานและทรงปฏิบัติอย่างจริงจัง จนได้บรรลุเป็น[[พระอรหันต์]] พระพุทธจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็น[[เอตทัคคะ]] คือเลิศกว่าผู้อื่นในทางรัตตัญญู (คือผู้มีรู้ราตรีนาน)
 
== พระประวัติ ==
44

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์